mandag 20. januar 2014

Uggs får så hatten passer

Et gammelt ordtak dette med "så hatten passer", skulle kanskje vært så "skoene" passer? Det er ihvertfall Uggs som får det holder.

"Oslo er smittet med uhelbredelig skomote", leser vi i innlegget på Aftenposten. Et lite tilbakeblikk: Nittitallet er over, Oprah Winfey uttaler "Aren’t they just so dazzling?". Det handler om Uggs. Slikt gjør inntrykk på noen. Det vet de som har fått plassert skoene der.

Det ligger mye arbeid bak slikt, ofte. Du kan ha flaks og få god omtale, men vanligvis er det arbeid - målrettet arbeid, og ofte betaling som ligger bak slikt. Omtale som ikke framstår som reklame koster. Release-TV er et begrep i denne sammenheng. De som har noe de lanserer dukker nærmest tilfeldigvis opp i aktualitetsprogrammer på fjernsynet. Og så virker det som tv-programmet er utrolig flinkt til å fange trender og aktueliteter. Tilfeldig? Nei. Planlagt og tilrettelagt - ja.

Diffusjon - spredning av nye produkter i et marked
Omtale som har andre talsmenn, slik at det framstår som uten salgsintensjon fra den som omtaler produktet virker sterkere. Hvis du sier noe som du har noe å vinne på, så tenker folk nettopp dette - hvorfor sier du det? Og så virker det ikke noe særlig overtalende.

Men hvis folk som ikke så tydelig har noe å vinne på noe sier noe, så hører folk etter. Og er personen kjent, så virker det dessto bedre.

Til sist - omtale av en som er opinionsleder hjelper produktets livssyklus å komme i gang.

Vi kan se sammenhengen mellom produktets livssyklus (PLS) og diffusjonskurven som viser hvordan ulike brukerkategorier ofte er fordelt for et nytt produkt. Det som får igang vekst i produktets livssyklus at tidlige brukere begynner å adoptere produktet. Dette skjer ofte gjennom at innovatører (opinionsledere er sterkt representert i denne gruppen).
PLS-kurven viser et produkts mulige livssyklus

Uggsene er tilbake etter en altfor kort pause, leser vi i saken. Slik kan det altså være; Produktene har en livssyklus. Denne livssyklusen kan forlenges eller kanskje til og med gjentas. Man kunne tenke seg at produktet kan gjenta en suksess i ulike markeder. Et produkt som har lykkes et sted, kan kanskje kjøres i et annet marked. Og moter går gjerne i bølger. Med endringer og fornyelser. Du kan lese om Uggs her, firmaets egen "the story of Uggs".

Det vi også legger merke til er at mote ikke handler om teknisk funksjon. Uggsene er ikke den type sko som i våre klimatiske forhold vinner verken funksjons- eller holdbarhetstestene. Men spiller det noen rolle - nei, folk skal ha Uggs, tydeligvis.

Erfaringer eller synspunkter på Uggs - legg igjen en kommentar under.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar