mandag 6. januar 2014

Som man spør får man svar

En utfordring i markedsundersøkelser er å få riktige svar. Det trenger ikke være så lett.

I en artikkel på e24 forklares at så mange som en av hundre unge gravide oppgir å være jomfru, og da er såkalt assistert befruktning holdt utenom. Nei, dette er ikke et eksempel på hvor vanlige mirakler er. Det er eksempel på at man kan få feil svar i markedsundersøkelser, og andre undersøkelser.

Feil svar kan komme av at man ikke ønsker å svare riktig, eller at man ikke klarer å gjøre det. Det kan være minnet som ikke er så godt, eller det kan være at man ikke er i stand til å svare riktig.

Pussig nok fant forskerne ut at det var flest guttebarn blant de  antatte jomfrufødslene. Noe som minner oss om en annen jomfrufødsel vi har hørt om...

De fant ut at denne forskjellen i barnets kjønn ikke var statistisk signifikant, leser vi. Det betyr at man har funnet at det er flest gutter, men det er ikke grunnlag for å trekke slutninger av det. Det at det er flest gutter kan (og er nok) helt tilfeldig, og ikke resultat av noe som helst.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar