torsdag 22. mai 2014

Satser på Halalgodteri

Faksimile fra Handelsbladet.no
En god markedsfører satser på folks behov. Det folk trenger, og som kan bli lønnsomt.

«Godisgutta» vil tjene penger på søtsultne muslimer. Det som skiller en muslim fra en som ikke er det som liker godteri er reglene islam setter for hva som er godkjent mat. Fra Islamsk råds sider leser en: "Etter islamsk tro setter den troende seg selv i fare for skade både i denne verden og det hinsidige ved ikke å skille mellom halal (tillatt) og haram (forbudt)"

Det er mange som er muslimer, også i Norge. Og skal man satse på en målgruppe som er muslimer, så må man treffe de behov de har. Å følge sin tro er en del av de behov et menneske kan ha. Evne til å fange opp behov og tilpasse produkter på en troverdig måte blir dermed viktige egenskaper for en markedsfører i forhold til dette segmentet, om man ønsker å satse på det.


Det er mange segmenter man kan tenke seg. Kravene til segmenter gjengis gjerne som forkortelsen TILT. 1) Segmentet må være tilgjengelig - du må ha et nettverk inn mot forhandlernett segmentet bruker for eksempel. Dette innebærer blant annet at du må ha troverdighet og kvalitetssystemer som gjør at segmentet har tillit til deg. 2) Videre må segmentet være identifiserbart. Det er ikke noe sentralt register man kan bruke som baserer seg på tro, men man kan legge merke til at muslimer har sine kilder til informasjon. Et eksempel var sidene til Islamsk råds. De rådgir i forhold til trosspørsmål, også til praktiske konsenser av troen så vi. Så på en måte kan man identifisere målgruppen gjennom  dette. Det finnes også statistikk på hvor stor andel av befolkningen som bekjenner seg til ulik tro. Nær 121 000 muslimer befinner seg i 2013 i Norge, ifølge ssb.no. 3) Videre må segmentet være lønnsomt. Det må være nok folk som vil være villig til å ha en bestemt forbrukeratferd, som gjør at segmentet gir lønnsomhet. 121 tusen mennesker er vel innenfor dette. 4) Det siste kravet for at segmentering kan skje på fornuftig måte er at segmentet er tilpasset den bedriften som skal bruke det. I dette tilfellet om "Godisgutta" har den kapasiteten som skal til for å tilby produkter til segmentet her. Det må de vurdere.

Eller så kan det jo være at de tenker seg deler av dette segmentet, for eksempel visse aldersgrupper?

Det er mange muligheter - man må bare tenke godt gjennom de...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar