tirsdag 13. mai 2014

Stormberg vinner, Norwegian raser

Omdømmemålingen 2014 - Faksimile fra apeland.no
Reptrack 2014 er offentliggjort. Reptrack er en forkortelse for reputation tracker altså ryktesporer.

Det er firmaet Apeland som står for omdømmemålingen som du kan lese om på Apelands sider. Omdømme er et gammelt begrep som egentlig er tomt. Med dette mener jeg at du kan ikke se et omdømme, det finnes ikke - det må konstrueres av andre ord, og så kan man måle hva folk mener om disse begrepene - og så må man sette det sammen, slik at de som scorer best totalt sett, de kan man si har best omdømme.

Det vil si at hvilke begreper man legger inn i det - hva man måler - vil bety noe på hva folk mener og føler. Dermed er det ikke noe presist begrep dette. Det ville kunne vært presist om man sa nå skal vi måle omdømme - og så gjorde man det, og så fikk alle som målte omtrent samme resultat. Slik er det for eksempel med temperaturer. Hvor varmt er det? - kan man spørre. 12 grader (celsius) kan man si. Og så har man et bilde om hvor varmt det er for årstiden. For årstiden avgjør - er det da varmt? (ja/nei). På samme måte er det ikke med omdømme. Med temperatur kunne du spurt en to -tre rundt deg, og de ville sagt 12 grader. Spør de samme om omdømme - Tja - ikke så verst... Det finnes ingen presis scala for dette nemlig. Man kan lage en, men man har ikke samme standard for måling som vi har med temperatur, trykk, høyde over havet, tid og mange andre ting.

Ikke dessto mindre måles det. Og ikke dessto mindre brukes ordet omdømme. Det man kan merke seg er at et firma som Apeland har gjort dette noen år. Og hvis de bruker samme metode fra år til år, så er ihvertfall endringene interessante. Og så kan man si at dette gir nå ihvertfall en versjon av noe vi kan kalle omdømme. På wikipedia kan du også lese litt mer om omdømme. Omdømme er altså summen av folks vurderinger -  og så kan man jo stille spørsmål - har vi spurt om de riktige tingene, og om man har spurt riktige folk og om man har spurt på riktig måte. Det er litt av hvert som skal stemme når man spør folk nemlig. Men dette skal de ha ganske god greie på, slike meningsmålingsfirmaer - men man vet aldri. Alltid lurt å holde en kritisk spørrende tone til slike ting man får servert. Når det er sagt - interessante tall.

Eller hva?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar