mandag 19. desember 2016

Raske penger - raskt konkurs?

Gaselle - smidig rask og smekker
Gasellebedrifter er bedrifter som har hevdet seg i den årlige gasellekåringen til Dagens Næringsliv. Gaselle er en smekker og rask antilopeart, som man kan se i naturfilmer. De greier seg mot løver og allslags farlige rovdyr; Rask og effektiv.

Dagens næringsliv kårer bedrifter som også er det. Raskt voksende og flinke. Du kan lese om dem på Dagens næringslivs sider om gasellebedriftene.

Nå har tre forskere slått seg sammen i et studium for å studere hvorfor nettopp gasellebedrifter går konkurs. -Og ikke bare frivillig konkurs hvor man selv melder fra at dette ikke går, men ufrivillig konkurs, som kreditorene krever - fordi de ikke får pengene og tviler på din evne til å innfri gjeld til dem. Konkurs er altså at man ikke har har penger til å betale det man skylder, og man mister råderetten til eiendelene - en bobestyrer overtar disposisjonsretten over eiendelene.

Det er to underbegreper også som brukes om dette - insolvent betyr at du mangler betalingsmidler, penger altså. Det motsatte er solvent, altså at du har penger. Men så er det også et annet begrep - at man er insuffisient - det vil si at man ikke bare mangler penger, men også verdier hvis driftsmidler selges. Hvis man for eksempel har et forretningsbygg med stor verdi som kan selges, og salget gir mer inn enn du skylder så er du ikke insuffisient.

Det er tingretten som åpner konkurs etter at en av partene har meddelt at de ønsker det; frivillig av den som skylder penger for den er usikker på om en har penger og verdier nok til å innfri gjeld man har pådratt seg eller ufrivillig av den som har penger til gode, som naturlig nok vil ha pengene sine.

De tre forskerne som studerer gasellebedrifter har funnet at nettopp slike firmaer har større sjanse til å gå konkurs, særlig ufrivillig, og studerer nå rapporter fra bostyrer og konkurser fra Brønnøysundregistrene. De har tre hypoteser de sjekker ut, leser vi. Disse er:
  • Gasellerselskaper kan vokse så raskt at ledelsen mister kontrollen over selskapet.
  • Gaselleselskaper mangler kompetanse for å takle vekst.
  • Gaselleselskaper får problemer fordi kunder går konkurs.
Så vekst er nærmest paradoksalt nok krevende å styre. Når du vokser får du det travelt. Og det du får det travelt er kanskje ikke det du er flink på du får det travelt med. Du er kanskje heller ikke trenet til å se faresignaler, og heller ikke til å vurdere kunders kredittverdighet. Selger du til kunder som ikke gjør opp for seg, må du allikevel betale dine regninger, selv om kundene ikke gjør det. Ingen penger inn og penger ut er en dårlig kombinasjon.

Det blir interessant å høre hva de kommer til etterhvert.

2 kommentarer:

  1. Har de kommet frem til noe?

    SvarSlett
  2. Usikker, men undersøker. Melder om jeg får nærmere opplysninger.

    SvarSlett