tirsdag 27. november 2012

Aspbergers som fordel

Vi har ikke hatt mange innlegg om ledelse på denne bloggen, men nå klarer jeg ikke å holde meg.

Denne saken handler om å velge å tenke muligheter - å velge en personalgruppe som er veldig gode på noe, og å finne en nisje man kan gjøre bedre, samt å sysselsette og ha bruk for noen heller enn å fokusere på noens problemer.

I saken i E24 kan man lese om et firma som spesialiserer seg på medarbeidere som har Aspbergers syndrom, for å utnytte fordelene det har. I tillegg gir det en ekstra sysselsettingsfordel, fordi mange så på mennesker med aspbergers syndrom som problematiske i arbeidslivet.

Snur man om på det, ser man i saken her ikke problemer ved å ha dette syndromet, men at firmaet utnytter det de er bedre på. Hvis det går an til å si de da, alle er ikke like - aspberger eller ikke.

Aspbergers syndrom er en samlebenevnelse for ulike trekk . Problemene med aspbergers syndrom ligger i hovedsak på forhold knyttet til sosial omgang, ikke på hva vi vanligvis regner som intelligens. Har man fokus på muligheter som her risikerer man å lykkes godt på mange felter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar