onsdag 21. november 2012

Overbevisning kan gjøre folk onde

Fra eksperimentene (Foto: Discovery Channel / youtube)
Mennesker adlyder ikke autoriteter blindt, men kan gjøre onde gjerninger hvis de føler de har rett.

Denne uttalelsen kommer i en artikkel på Forskning.no. I artikkelen refereres noen kjente eksperimenter av den kjente psykologen Stanley Milgram gjorde i 1961.

Hvilke eksperimenter som det anses rett å foreta kan du lese har endret seg siden da, men du får et innblikk i bruk av eksperiment i denne artikkelen, og dessuten noen viktige refleksjoner rundt resultatene i dette klassiske og mye refererte eksperimentet.

Eksperiment vil si å utsette folk for ulike stimuli (påvirkninger) og deretter se hva de gjør. Eksperimenter kan også brukes i markedsføringen for å finne ut av ting, for eksempel folks smak.

Til ettertanke, for å forstå folk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar