torsdag 11. september 2014

2 millioner fra en egoist?

Illustrasjonsbilde lånt fra adressa.no, Foto: Mari Vold, Adresseavisen
I dag delte Odd Reitan ut to millioner til MOT grunnleggeren Atle Vårvik. Dette får han så hatten passer for.

For den nevnte tildelingen, og for sin måte å drive franchising, kalles han for en egoist i Dagbladet av Stein Stugu, som er rådgiver i De Facto og som også er forfatter av rapporten «Franchise i varehandelen: Makt uten ansvar - ansvar uten makt».

Reitan selv beskriver dette i en sak i adressa som del av Remas forsøk på å nå sin visjon om å bli «kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap», som også er et mål nedfelt i statuttene for prisen. Prisen inngår i å fremme den visjonen, ifølge Reitan. Ladejarl-prisen er også tidligere fått kritikk for å være egenreklame og billig markedsføring for Reitangruppen.

Vårvik som får prisen vil heller ikke være med på kritikken. Få gjør noe uten at det også tjener dem selv, sier Vårvik. Jeg lar leseren selv konkludere på hva man mener. Det er ihvertfall lærerikt å følge med på og tenke gjennom begge innleggene.

Selv synes jeg ikke det er problematisk at folk tjener penger. Det ligger hardt arbeid og tatt risiko bak det - noe mange andre ikke har gjort. At Reitan nå tjener mye penger er derfor ikke flaks, men dyktighet og forretningssans. Når man har gjort det bra, så er det rimelig at det stilles krav til en. Det må nok Reitan finne seg i. Man har kommet i posisjon til at dessto mer kreves. Heller ikke dette er urimelig. Det gjelder rettskaffenhet og moral, og at en er med og bidrar etter forholdsmessighet. Dermed må Reitan bidra mer enn mange andre, uten at det heller er urimelig. Reitan har selv vært tydelig på dette, og betaler heller skatt enn renter, har han sagt. Prisverdig holdning.

De forhold som tas opp ellers er knyttet til maktbalansen i et franchise-forhold, og det kan man jo også mene ulikt om. Det at vi ser at en relativt ny elite av "steinrikinger" bruker sin rikdom og og makt på å skaffe seg innflytelse kan være grunn til å følge med, og kanskje legge rammer for. Så denne saken er interessant fra mange vinker egentlig.

Så gratulerer vi MOT og Vårvik med prisen! Bra folk!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar