fredag 5. september 2014

"Den lojale kunde er død"?

Hvordan bli unik og foretrukket?
"Den lojale kunde er død" - overskriften fanget min oppmerksomhet da jeg leste den, og så leste jeg videre...

Det er kundedirektør (account director) Morten Kjærnes i Bates - et av de gamle reklamebyråene, navngitt etter den gamle reklamebyråguruen Ted Bates som skriver dette på nettstedert kampanje.com. Interessant. Men overskriften er spisset. Budskapet er slett ikke at kundelojalitet ikke finnes lengre, men at man må gjøre seg fortjent til den.

Og videre - den har sine grenser. Om man kommer kundene for nær, slik det er mulig å gjøre ved å bruke moderne crm-systemer (crm står for Customer Relationship Management), kan man kanskje støte kunder fra seg. Man kan dynge kunden ned med reklame som er så personalisert - så basert på hva som ligger lagret i innsamlede data om tidligere kjøpsatferd - at kunden føler det som klam overvåking. Dette må veies opp mot ønsket om å bli relevant for kunden - altså gjøres med en viss eleganse... Det er bedriftene som må være lojale til sine kunder, sier Kjærnes.

Han har en del bra poenger i det han skriver, så les det, men når man leser slikt en reklamemann har skrevet, så bør man tenke "hva vil han med dette"? Det han vil er å vise hvordan de tenker, at de tenker, og at de hjelper kundene sine med dette. For dem er det en fordel om leseren (markedsførere) sitter igjen med en "oj, oj, er vi god nok her da?" holdning. Da skal folk vite det han skriver i avslutningen:

"Bates arbeider målrettet med å dyrke avsenders egenart på mottagers premisser, noe vi mener er både viktigere og vanskeligere enn noen gang. Innsikt om kundenes hverdag, krav, ønsker og drømmer blir derfor helt avgjørende for å kunne være lojal mot kundene og kommunisere på deres premisser."

Med andre ord - kom til oss?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar