onsdag 17. september 2014

Boikott av Norge?

Det er mer enn pris og produkt som spiller inn på salg
Norsk fisk sliter i Russland. På grunn av bråket rundt forholdet til Ukraina har flere europeiske land, deriblant Norge satt i gang straffetiltak. Deretter har Russland svart, med å stenge grensen for import fra samme land.

Ikke så gøy hvis en stor del av handelen din er rettet mot dette markedet? Russland er det største og viktigste eksportmarkedet for norsk sjømat, ifølge Nærings- og fiskeridepartementet. Norge eksporterer laks, ørret, torsk, makrell og sild til Russland.

Men nå tyder det på at fisken finner nye veier inn i det viktige markedet, kan vi lese i e24.  Fisken sendes nemlig til land i nærheten, og merkes derfra. Problemet er løst, eller ihvertfall avhjulpet litt - midlertidig kanskje. Fri handel er et mål, men altså noe man ikke kan se på som helt selvsagt.

En del firmaer, gjerne litt store, driver derfor med såkalt PEST-analyse i tillegg til SWOT. SWOT står som du muligens husker for at man går gjennom Strenghts (sterke sider), Weaknesses (svake sider), Opportunities (muligheter) og Threats (Trusler). Dette gjør at man får en struktur på situasjonsanalysen, som kan være lurt. Tilsvarende kan man få om man bruker PEST, da ser man på Political (politiske), Economical (økonomiske), Social (sosiale) og Technological (teknologiske) faktorerer som kan komme til å påvirke en eller gi muligheter. Innenfor de politiske er det vanlig å  ta juridiske forhold (lovgiving og -behandling), som mange ganger nesten kan være et eget område i en slik analyse. Man kan også kombinere, slik at PEST kan være en detaljering i forhold til -OT i SWOT analysen, en struktur for å se på muligheter og trusler. Poenget er hele tiden å komme fram til en analyse som gir struktur og klar tanke før man skal sette eller revidere realistiske målsettinger.

Handler man med andre land og kulturer er det en spesiell utfordring å følge med på forhold som kan påvirke tilgangen til markedet. En storpolitisk situasjon som "drar seg til" kan bli det som ødelegger en god og voksende omsetning for et norsk firma.

Verd å tenke over for noen?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar