torsdag 25. september 2014

DNBs omdømme faller - hva så?

Du har også tidligere kunnet lese om omdømme på denne bloggen. Enkelt fortalt er omdømme et mål på hvordan du vurderes blant folk.

Vi snakker da om de folkene som måles. Så maå man tro de har klart å plukke ut folk på en god måte, slik at dette er pålitelig og representativt for folk flest.

For når du måler noe slikt, så oppgir folk om de er fornøyd eller ikke, om de har overvekt av positive eller negative tanker om noen - i dette tilfellet DNB. For å måle et omdømme må du lage et opplegg som passer til det. Omdømme er som tidligere beskrevet et konstruert begrep. Du kan ikke objektivt måle det, og si at dette er, eller dette er ikke omdømme. For omdømme finnes ikke. Det er ikke noen objektiv tilstand eller handling. Det er et begrep som er konstruert.

Du må lage noen spørsmål, som om de besvares på rett måte tyder på et godt omdømme, eller motsatt. Når du måler på samme måte igjen finner du endringer. Dette har Ipsos MMI gjort. Resultatet er at DNB går fra en 23. plass til en 44. plass. Omdømme er altså relativt - i forhold til hvordan man oppfatter andre, som altså blir vurdert etter de samme kriteriene  - som da altså skal tyde på et "omdømme". Hvor godt folk synes om noe.

Men hvilke konsekvenser har det? Hvor viktig er det å ha et godt omdømme? Dette forsøker Alf Bendik Bendixen å besvare i en sak på kampanje på nett. Og rådene er omfattende - DNB bør endre sin kultur, og måte å se på kundene. Han oppsummerer inntrykket av hva DNB står for i følgende knusende omtale: "DNB-sjefen Rune Bjerke sin beslutning om å ikke sette ned renten og å ta ut stor bonus mens han mente andre og kundene skulle være med på et spleiselag for banken".

Det blir spennende å se hvordan banken griper dette an framover...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar