mandag 15. desember 2014

Åpen om bestikkelser

Odd Gleditch jr. Bilde fra Jotun
Odd Gleditch jr. ledet Jotun i over 40 år. Det er interessant å høre hans tanker både om forretningsdrift, internasjonale forhold og korrupsjon.

Han prater ikke så ofte til pressen. Men NRK-dagsrevyen fikk ham i tale, og du kan se innslaget og lese saken her. Dette er nærmest et historisk dokument fra en tidligere tid, som viser vurderinger og tanker fra en erfaren mann som har ledet et stort multinasjonalt konsern over mange år.

Han tar blant annet til orde for å ikke kategorisere all korrupsjon som korrupsjon. Å betale 50 dollar til en toller for å hjelpe et vareparti raskere gjennom for eksempel. Dette kan man definitivt se på som en problematisk vurdering. For hvis man skal gradere hva som er galt, så flytter man fort grenser. Før man aner risikerer man å ha skaffet seg et stort problem ved å ha løst et lite. En gal ting blir ikke så mye rettere av at den er liten, prinsipielt sett, blir den vel? Her må du tenke selv. Denne type vurderinger kan du bli nødt til å gjennomgå selv en gang. Da gjelder det å ha robuste holdninger, som hjelper deg å skille rett fra galt.

Når Gleditch kommer med dette, er det fordi han har lang erfaring fra forholdene i næringslivet både i Norge og internasjonalt. Man må forstå det han sier ut fra en tid som vi kanskje nå ser annerledes på enn hva som var mulig å vurdere i tiden da den var. Etterpåklokskap har aldri blitt utøvet for å få til stort... Det er det viktig å være klar over. Allikevel er det også viktig å ta stilling til dette, for å lære noe av det som man kan bruke i tiden og framtiden. Og da har man ikke friheten til å referere til hva som har vært gjort som noe fullgodt grunnlag for framtidige handlinger. Morgendagens vurderinger må ha tatt lærdom av tiden vi lever i og har levet.

Videre kommer det fram at "junior", som han gjerne kalles på folkemunne i Sandefjord hvor han kommer fra, tar til orde for å ikke ta stilling i lokale problemstillinger som likestilling eller menneskerettigheter. Man er gjester om man oppholder seg og driver forretninger. Også denne bør man ha tenkt igjennom. Kanskje er det slik, eller kanskje har du problemer med denne? I visse jobber blir du stilt overfor problemstillinger som dette. Jo mer reflektert du er på forhånd, jo lettere blir det å håndtere slike etiske dilemmaer når de kommer. Snakk med noen om denne om du er i tvil.

Jeg har flere ganger tatt til orde for at man må kunne stå for det man gjør. Selv om det er på jobben, skal du kunne leve med dine holdninger og handlinger. En god vurdering synes jeg er å tenke på at man en gang kanskje selv skal bli bestefar eller bestemor. Lukk øynene å se for deg situasjonen. Du sitter der med et barnebarn på fanget, og skal fortelle om hva du har gjort i livet. Tåler det du skal fortelle å fortelles videre til et barnebarn du er glad i og som skal arve jorden etter deg, ja da har nok dine handlinger vært "innafor" moralsk sett. Hvis ikke bør du kanskje ta en runde til med deg selv om hva du er med på eller ikke?

Han forteller en historie om å lykkes internasjonalt og på hjemmefronten leser og hører vi. Han går langt i å si at man må tilpasse seg for å lykkes. Interessant for oss som holder øyne og ører åpne for ting som har med markedsføring å gjøre.

Så får vi ta våre etiske vurderinger rundt det - ikke sant?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar