tirsdag 9. desember 2014

Billigere bensin?

Bruttomargin dag for dag, bransjetall for bensinforhandlere
Når oljeprisen på verdensmarkedet øker, øker bensinprisen raskt. Når oljeprisen faller ser vi stabile priser. De faller ikke.

Siv Jensen har kalt inn drivstoffkjedene til en redegjørelse og prat om dette. I saken på nettavisen kan vi lese om at bruttomarginen har økt jevnt og trutt de siste årene. Som du kan se på oversikten her svinger bruttomarginen over dagene. Bensinprisen settes opp på mandager, og siden 2010 torsdager. På denne måten tjener bensinforhandlerne mer. I tillegg ser du oversikten at bruttomarginen har økt. Den ligger høyere enn den gjorde. Nyest år - høyest kurve.

Bruttomarginen er den tallet som viser hvor mye inntekter et selskap genererer etter at varekostnader er trukket fra. Det er altså det man får igjen av salget etter at varekostnaden er fratrukket. Dette bruker man på å dekke andre kostnader man har, og blir det så igjen noe så kaller vi det overskudd.

Prisdannelse i et marked med fri konkurranse
Konkurransetilsynet følger interessert med på pris- og markedsutvikling, og om konkurransen i bransjen fungerer. Det er nemlig konkurranse som regulerer prisen på mange varer og tjenester. Dette forutsetter en konkurranse som fungerer.

I et marked som fungerer vil det skje en pristilpasning. Dersom prisen er høy vil antakeligvis få være interessert i å handle (rød, les av høy pris, og gå ned til mengdeaksen - liten mengde). Tilbudet derimot vil være stort mange vil være interessert i å være med å tilby - det vil være penger å tjene, (blå graf, ved høy pris leser vi av høy tilbudt mengde).Men siden tilbudet er større enn etterspørselen vil de ikke få solgt produktene, og det er ikke god butikk.

Omvendt vil det være ved en lav pris. Da vil etterspørselen være høy, lav pris = gunstige kjøp (rød graf - lav pris - stor mengde).  Men tilbudet vil ikke være nok til å dekke etterspørselen, det er ikke så mye å tjene på lav pris, så ganske få vil anstrenge seg for å tilby til lav pris (blå - lav pris, lav tilbudt mengde).

Så da må altså tilbyderene dempe prisen ned mot en likevektspris for å få solgt mengden sin, som vil være prisen som svarer til samme mengde både tilbud og etterspørsel. De som etterspør må kanskje strekke seg motsatt, gi noen kroner for å få en tilstrekkelig mengde av det de er interessert i. Ellers må de kanskje gi litt mer, hvis de er ordentlig interessert i å sikre seg et produkt.

Slik fungerer markedsmekanismene i et marked som fungerer. Det Konkurransetilsynet er opptatt av er om prismekanismene fungerer, eller om det er tegn til at forhandlerne samarbeider for å sette markedsmekanismene ut av spill. For hvis de gjør det, så vil ikke konkurransen fungere. Og det har man i en del tilfeller sett skje, selv om det ikke er tillatt.

Så billigere eller dyrere bensin? Kommer an på...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar