onsdag 3. desember 2014

Ny logikk i bransjer

What's mine is yours - byttenettverk-logikk
Har tidligere skrevet om taxinæringen. Her kommer noe mer. Men det gjelder ikke bare taxinæringen, det kan gjelde flere næringer - ny logikk som muligens har potensiale til å endre konkurransens logikk.

Tidligere så har det nemlig vært slik at bedriftene har vært den mektige part i forholdet mellom forbruker og bedrift. Dette fordi bedriften har sittet på ekspertisen og kunnskapen. Forbrukeren har på mange måter vært prisgitt bedriftene. Bedriften har vært den sterke part. Men så skjer det ting. Forbrukere får tilgang til sosiale nett, og opptrer nærmest som likeverdige. Du får tilgang til kundene som tidliger bedriftene hadde enekontakten med. Forbrukerene bruker hverandre som leverandører like vel som bedriftene. Deleøkonomien er her, og skaper nye muligheter for mange -  og mange nye konkurrenter for andre.

Hotellene for eksempel. Hvis du kan låne ut en seng hjemme, og få godskrevet "credit points" i et sosialt nettverk, så kan du kanskje bruke disse poengene til å bo hos noen i Liverpool, om du skal dit senere? Hvis du kjører noen litt rundt, kan kanskje du benytte deg av samme godet selv en annen tid et annet sted? Hvis du låner bort bilen, kan du kanskje låne bil selv. Eller sykkel, eller noe annet. Mulighetene er enorme. Og kan få store følger for forretningsdrivende.

Du kan lese litt mer om bytteøkonomi for eksempel på denne danske bloggen. Ganske interessant å følge med på, om man skal skjønne hvordan markeder også kan fungere. I tillegg til et tradisjonelt marked altså. Det tradisjonelle markedet er nok ikke på langt nær dødt, men det utfordres av stadig flere og av ny logikk.

Hvordan reagerer bransjene på dette? Skriker om beskyttelse og regulering, konsesjoner og løyver? Ikke sikkert det vil holde mot denne type logikk i framtiden. Noe å tenke på for dem som kan bli truet av slike løsninger. Du må ha innhold - verdi for folk. Eneretter og slikt kan være risikofylt å "gjemme seg bak" mener en del.

Hva tror du?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar