lørdag 13. desember 2014

Rema redder regnskogen

Adm dir i Rema Ole Robert Reitan, Foto: Andreas Dyngen
Rema tar ansvar for miljøet. Først fjernet de palmeoljen fra egne merkevarer. Nå krever de det av andre matprodusenter i tillegg.

Rema har innledet samarbeid med regnskogfondet. Næringslivet må være med - alle må være med, skal en få til å ta vare på jorda.

Ved å være tydelige og ved å støtte fondet får Rema mer enn palmeolje i posene sine. De får positive assosiasjoner til merket sitt. De viser at de tar ansvar, og får dermed med seg den tilfredsstillende følelsen dette gir direkte og gjennom ansatte. I en markedsøkonomi er det etterspørselen som er nøkkelen til å styre tilbudet. De som har en mulighet til å påvirke dette er etterspørrerne. Spesielt de som er store nok til å presse. Det er Reitan. Om man ikke er stor nok, vil det også være slik at summen av de valg folk tar er etterspørselen. Når etterspørselen dreier tilpasser næringslivet seg. De skal tjene penger, og trenger etterspørsel.

Men samfunnsengasjementet går nok ut over dette. Når selskaper på denne måten planmessig tar samfunnsansvar har det et eget navn CSR - corporate social responsibility. Bedriftens samfunnsansvar for jorda, folkene og økonomien. Også den siste er viktig. Man redder ingen jord ved å ikke lykkes i forretninger. Så det å drive virksomhet er en del av å vise ansvar, men det er ikke likegyldig hvordan det skjer.

Det går å kombinere - ihvertfall bør man prøve.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar