tirsdag 18. mars 2014

Døgnåpne og søndagsåpne butikker

Faksimile fra rb.no Foto Geir Egil Skog
Det har i lengre tid vært en diskusjon om hvor lenge butikker bør få ha åpent, og hvem som skal styre dette.

Argumentene er mange. Les for eksempel handel og kontors side om dette. Dette rammer arbeidstakerne. Det er de som må jobbe lengre. Men hva hvis de leier inn for eksempel studenter til å jobbe om natta? Da rammes de vel ikke? Da får flere jobb? Eller?

Noen mener det er politikernes oppgave å legge rammene for samfunnet. Andre mener at det styrer markedet selv. Vil folk ha varer, og man greier å skape lønnsomhet ut av det, så er det et behov det er greit at noen dekker, mener noen. Det gjelder for salg hele døgnet og for salg på søndager og helligdager.

Samfunnet er mer og mer åpent, i betydningen ikke stengt. Hvor gunstig er det? Bør et samfunn hvile? Bør politikerne regulere og legge til rette for dette, eller bør det være opp til markedet å bestemme? Vet et marked hva som er best for folk. Dette er det ikke enighet om. Hva du bør mene er opp til deg.

En ny kjede "Lime" driver og bygger seg opp i Oslo-området kan vi lese i østlandspostens nettutgave, og ser tydeligvis litt utvidede åpningstider som en nisje. Butikken bygges opp som et franchise-konsept. Det betyr at hver butikkeier eier sin butikk, og kjøper rettighet til navn og profilering fra kjeden. Også andre tjenester kan inngå i en slik avtale. Dette er en vanlig type avtale i deltaljhandelen.

Så stengt eller åpent - søndagsfred eller -salg? Interessant sak med flere sider.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar