mandag 24. mars 2014

Ikke lov med bloggcider?

Et tomt glass... lovlig på blogg.
Bloggeren Fotballfrue, Caroline Berg Eriksen, har fått kritikk fra Helsedirektoratet, fordi det var alkoholreklame på bloggen hennes.

Alkoholreklame er nemlig ikke tillatt. Siden blogger har "tatt av" og mange tiltrekker seg mange lesere følger flere med hva som står på disse. Tidligere på denne bloggen har jeg skrevet om dette - både i forhold til produktplassering og merking av reklame.Bloggene har mange lesere og attraktive avsendere ofte. Dermed er det fristende for mange å skaffe sine produkter omtale - sånn helt i grenseland for reklame...

I blogger som i andre medier må man forholde seg til norske regler, ihvertfall hvis man omfattes av norsk lov- og regelverk. Både Forbrukerombudet og Helsedirektoratet er eksempler på offentlige myndigheter som følger med reklame for å håndheve de lovene de er satt til å følge med. Forbrukerombudet fører tilsyn med at markedsføringsloven følges, Helsedirektoratet følger med at alkoholloven følges , Likestillings- og diskrimineringsombudet følger med at det ikke skjer diskriminering, for å nevne kanskje de viktigste.

Som markedfører må man altså følge med at man holder seg innenfor alle de regler og lover som gjelder. Det er derfor vi kan lese som her at noen bloggere stadig legger seg flate når de ikke har klart det - tilsynelatende ikke så dumt å legge seg flat. Ganske avvepnende? Men ikke alltid nok.

Men det virker ganske effektivt å legge seg flat? Gjør det ikke?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar