søndag 2. mars 2014

Hva trenger man i livet?

Hva bør man egentlig gjøre ut av livet? Hva bør man lære? Ikke minst, hva og hvor bør man studere, om man har tenkt det? Ikke godt å si...

Av og til er det lurt å heve blikket. Tenke framover. Mot utdanning. Muligheter for resten av livet. Ikke sikkert det blir som du tenker, men planer har aldri ødelagt så mye. Verre er å ikke ha planer. Det blir det ikke stort av...

Tenker du å studere markedsføring og ledelse, så er det slik at disse utdanningene gjerne har et felles utgangspunkt. En grunnleggende økonomi- og markedsføring og ledelsesutdanning. Dette inneholder litt av hvert av fag du trenger. Så kan du senere spesialisere deg. I løpet av de første tre årene velger du gjerne en form for spesialisering. Denne spesialiseringen gjør man gjerne i enda større grad om man så tar en masterutdanning. De fleste som skal jobbe går da ut i arbeidslivet. Noen blir igjen og studerer videre. Du kan da ta doktorgradsutdanning om du ønsker ytterligere spesialisering og forskningsmessig fordypning. Men da har du valgt det man kan se på som et ganske smalt fagfelt, innenfor en gren av markedsføring, innenfor ledelse eller innenfor et fagfelt du har funnet interesse for.

Det var litt interessant å lese om Bunnpris-eier Christian Lykke (39). Du ville kanskje gjette at han hadde valgt økonomi, juss eller markedsføring? Gjett igjen. Han har studert historie(!).

Gjennom intervjuet gir han oss flere interessante tanker om dette. For eksempel at utdanning er allmenndannende. Bak dette ligger at man lærer å tenke, være analytisk og kritisk - lærer hva i livet man skal stole på og hva man ikke skal. I alle utdanninger lærer man en del grunnleggende som er uavhengig av hva man skal jobbe med senere.

Ikke alle tar en fagrettet utdanning rettet mot det å drive markedsføring. Og det kan gå bra allikevel. Særlig hvis du har noen du skal arve... Men også ellers. Det er ikke bare de som har lært økonomi og markedsføring som kan markedsføre. Det skal sies allikevel, at det hjelper.

Du vil lære mye du vil ha konkret nytte av. Du må ikke ha det, men det er en fordel.Og så er det en fin måte å lære seg å tenke strukturert og metodisk - analytisk tenking. Og som jeg stadig skriver på denne bloggen - lær å forstå situasjonen rundt deg, sett deg klare og realistiske mål, velg en strategi, gjør det - fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Den som gutser skikkelig, er ofte den som lykkes. Særlig hvis en god plan ligger bak... Det er også noe som kjennetegner de som ikke nødvendigvis har så mye formell utdanning som lykkes. De har fornuftig sans, teft og er ikke redd verken for å satse eller jobbe - hardt.

Ikke alle tar så mye utdanning heller. Også det kan gå bra. Men hvis du skal omstille deg til nye oppgaver, eller skifte jobb, så står du friere og har flere muligheter med utdanning. Og så kan du noe gjennom utdanningen. Kunnskap er svært sjelden noen tung bør - det er heller omvendt. En del som ikke tar så mye utdanning, angrer en gang på at de ikke gjorde det.

Når du nå er i gang med å lese markedsføring er det også slik at du kan en del. Noe du kan bruke innenfor alle typer utdanning senere. Også folk som skal jobbe med helt andre ting kan ha nytte av tenkemåtene i faget her. Men hvis du satser på å få en jobb innenfor markedsføring, er det ofte slik at de som ansetter ser litt på hvilken utdanning du har i nettopp faget.

Det er mange valg - og du bestemmer selv...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar