fredag 14. mars 2014

Seigmenn er et ord

Orklaeide Nidars seigmenn (med liten s?)
Orkla fikk ikke medhold hos Språkrådet om at seigmenn er et varemerke og ikke et ord.

I en sak på aftenposten leser vi at Orkla har ønsket å få retten til ordet seigmenn som varemerke. De har fått godkjent dette hos patentstyret, og slenger seg i samme omgang med i språkdebatten - de vil ha eneretten til ordet. Og de vil gjerne at ordet skal skrives som et egennavn med stor S.

Språkrådet sier blankt nei, og stiller seg til og med undrende til at Patentstyret har godkjent varemerkeregistreringen. Så her støter to offentlige organer sammen, som de en sjelden kan gjøre når de er satt til å håndheve litt forskjellige lover.

Les saken - her kan du ihvertfall lære litt om hva et varemerke er og ikke er. Klikk også på lenkene i saken, så ser du for eksempel hvordan du kan registrere et varemerke. Målet med det er å sikre din markedsføring noe mot konkurranse.

Så - skal det være en seigmann med eller uten stor s?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar