mandag 20. oktober 2014

Når markedføring blir likt nyheter

Innholdsmarkedføring - content marketing, er et ny-ord i markedsføringen om dagen. Ordet får det til å høres ut som om markedsføringen tidligere ikke hadde innhold, noe det sikkert i visse tilfeller kan være noe i...

Innholdsmarkedsføring er tema for en sak i morgenbladet på nett, og handler kort forklart om å tilpasse innhold bedre til interesse - men bryter tidvis ned skillet mellom redaksjonell omtale og annonser. Formålet er blant annet at den som leser det skal ha mer tiltro til det som skrives.. Resultat kan bli at en ikke får tiltro til noe som helst, og det taper egentlig alle på, i det lange løp. Ellers er det nok et oppriktig ønske om å bli mer relevant, i troen på at det kan gjøre markedskommunikasjonen mer effektiv.

Innholdsmarkedføring er slett ikke nytt, men de digitale mediene gir enda bedre muligheter for dette enn før. Det handler også om en måte å inkludere redaksjonell omtale med andre virkemidler for å nå målsetninger i forhold til en bestemt målgruppe. Man søker ofte å aktivisere eller trekke med de det gjelder.

Men så støter man da altså lett borti det at man utydeliggjør hva som er reklame og hva som er redaksjonell omtale. Det ødelegger for medienes troverdighet, som man jo i neste omgang trenger. Og det kan ødelegge for mediene i seg selv - de trenger en uavhengig posisjon, blant annet for å kunne være kritiske. Er de ikke det har de en meget svekket samfunnsrolle, og man kan spørre hva man skal med de da. I tillegg så trenger forbrukerne beskyttelse mot å bli lurt eller villedet. Det er grunnlaget for markedsføringslovgivingen, som er meget klar på dette:

"Markedsføring skal utformes og presenteres slik at den tydelig framstår som markedsføring." heter det i markedsføringslovens §3.

Men det er klart at det er interessant for en markedsfører hvordan man kan øke relevans, attraktivitet og troverdighet.

Det gir overtalelseskraft.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar