onsdag 22. oktober 2014

Styrer personlighetstype forbruk?

Skoda Oktavia - den hensynsfulles bilvalg?
TNS-Gallup har foretatt en undersøkelse hvor de hevder det er sammenheng mellom personlighetstype og bilvalg.

De har spurt 4200 mennesker om synspunkter kan vi lese på Dinside.no. Ikke direkte om dem selv, men om hva de tror om andre bileiere. Dermed skjer det man ofte kaller projisering av synspunkter. Det er lettere å si at andre står for noe, enn å skulle måtte stå for det selv. Og så var spørsmålene konsentrert rundt de bilmerkene de selv hadde. Kan være et smart trekk for å få fram synspunkter man ikke vil innrømme om seg selv ved mer direkte spørreteknikker.

De definerte seks ulike personlighetstyper, hvor hver betyr en tendens til å velge visse merker: «Veikongen», «Kvalitetens fornuft», «Den hensynsfulle», «Hyggelig og sosial», «Aktiv og livsglad» og «Spenningssøkeren». Og resultatene kan kanskje kjennes igjen? Se på typene og sjekk om du er enig. Om ikke annet er det litt artig til ettertanke, og kan kanskje brukes til å lage visse segmenter av, for å spisse markedsføringen.

Dette er ikke første gang denne type kategorisering er forsøkt laget. I en sak fra 2005 kan du lese - at bilen du har avslører deg. Noen år etter ser vi at dette ihvertfall ikke er bestandig viten. Stemmer ikke spesielt godt nå, eller hva? Så skal man ha hjelp av slikt, må man kanskje stadig oppdatere informasjonen.

I en test fra 2013 kunne man lese at de mer emosjonelt ustabile velger Peugeot eller Skoda. I andre tester kan man lese at valg av visse bilmerker betyr at man har problemer med å holde vekten. Så disse testene, ihvertfall slik de er gjengitt representerer tidvis det reneste sludder, eller de er laget for å være ren underholdning, som når Mini Cooper i 2004 ble kåret til årets homsebil. Bilvalg er noe som er synlig, og er derfor som en del annet synlig forbruk med og uttrykker deg, i større eller mindre grad. Og det er først og fremst store individuelle forskjeller - enten du er kvinne, mann, hetro eller homo, sosial eller innesluttet.

Det er verd å merke seg at personlighetstrekkene til et menneske stort sett er ganske stabile når de først har blitt utviklet. Det gjør at det er interessant om man klarer å se noen mønstre rundt dette knyttet til forbruk. Kanskje kan man ha noe hjelp i dette når markedsføringen skal planlegges?

Det finnes flere modeller for å koble personlighetstrekk til forbruk. For eksempel firmaer som TNS Gallup bruker noe de kaller sosioraster, Ipsos MMI har sin Norsk monitor. Du kan lese mer om dem, og hvordan det tenkes at de kan brukes på sidene deres. Et bidrag kan du også lese om på norges markedsanalyseforenings sider.

I mange bøker om markedsføring kan du lese om VALS som er en forkortelse for Values Activities Lifestyle System. Dette er en amerikansk variant, og siden mye markedsføringslitteratur kommer derfra blir det gjerne gjengitt i norske bøker også. Det er verdt å merke seg at det er en del forskjell på det amerikanske samfunn og det norske. Trolig har de norske modellene mer interesse her. Men å forstå tankegangen i slike forsøk på å kategorisere forbrukertyper vil likevel være av interesse.

Man må uansett ikke glemme å kombinere det man leser med sunn fornuft...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar