tirsdag 14. oktober 2014

Sløv prismerking - sløve kunder?

Teksten kunne vært: Kjøp fire - betal mer
Pris er et facinerende konkurransemiddel. Det virker så direkte, av og til. Og av og til kan man se veldig rare utslag.

At pris er et konkurransemiddel betyr at hva man gjør med prisen (hvordan den settes) betyr noe for hvor godt man kommer til å gjøre det i konkurransen om kundene. Dette sammen med hva man ellers gjør naturligvis (de andre konkurransemidlene altså, som er produktet, plassen man selger inkludert distribusjon, påvirkning og personalmessige tiltak).

Vi danner oss også mentale snarveier i forhold til prisen på en vare. Det betyr at når vi ser på en høy pris, så tenker vi at det betyr kvalitet. Dette har vi lært. Slike snarveier i tenkingen hjelper det oss å overleve i en kompleks hverdag. Vi slipper å tenke nøye gjennom alt. Istedet bruker vi tankeforenklinger basert på erfaringer. Dyrt er lik bra. Stemmer oftest. Så ofte at vi dropper å tenke nøye gjennom det når vi ser det.

Har vi flere slike? Ja, stor pakning er billigere har jeg nevnt på bloggen her før. Og kjøp flere, så blir det billigere, er en annen forenkling. Hvor godt den stemmer kan du jo se av bildet over her. Av gammel vane, eller tankeforenkling velger mange firepakningen, for det er jo alltid billigere med større eller flere? Slik pleier det å  være. Men nei, det må ikke alltid være slik.

Litt lovkunnskap
I tillegg til dette er det lov- og forskriftbestemt hvordan pristesting skal skje. Loven det er snakk om er markedsføringsloven. En forskrift er en nærmere bestemmelse (mer detaljert) til en lov. I praksis er det ikke noe forskjell på om ting er bestemt i en lov eller en forskrift, men det kan av og til ha noe å si, hvis det er tvil om tolkninger og forståelser av bestemmelser. Da har lover høyere rettslig status og går foran forskriftene. Forskriftene har alltid et grunnlag i lov. Noen blir gitt myndighet til å bestemme mer detaljert, og så kommer disse bestemmelsene i forskrifts form, uten at Stortinget trenger å gå så detaljert inn i hvert eneste saksfelt. De bestemmer hovedbestemmelsene (lovene), og så bestemmer den ledende administrasjonen på ulike saksfelt nærmere etter at de får fullmakt til dette i loven. Dette betyr at det står som det er tilfelle her "Departementet kan ved forskrift gi nærmere regler om gjennomføringen av plikten etter første ledd."

Norvegia F45 - pris? 97 eller 109 antakelig.
I mange tilfeller skjer prismerkingen ikke helt i tråd med bestemmelsene. Forbrukerombudet som driver tilsyn med markedsføringsloven har pris som eget tema, hvor du kan lese mer om ulike spørsmål som dukker opp rundt prismerking. Kan være nyttig både som markedsfører og som forbruker.

Det finnes en rekke leverandører av prismerkingssystemer, både elektronisk og papirlapper som vi ser i bilde 2 i denne saken. I tillegg til systemet er det en menneskelig faktor, og det at prisen både skal legges inn i et datasystem, settes på hyllekanten og kanskje på plakater, i annonser og hvor det nå måtte være. Da er det gode sjanser for at feil kan skje. Følgen av dette kan bli sure kunder - mulig konsekvens sure ansatte... Som er sure også når neste kunde kommer? Så har man det gående.

Derfor er kvalitetssikring en undervurdert side av markedsføring. Du er ikke bedre enn det dårligste ledd. Jeg har sagt det før: Fanden ligger i detaljene.

Små ting kan ødelegge en i utgangspunktet god plan.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar