onsdag 23. september 2015

Applewatch endrer ikke "the game"

Apple watch er på vei til butikkene. De norske prisene har kommet, og for bare 3.790 til 125.000 norske kroner kan du skaffe deg en. Kommer litt an på utgaven du ønsker.

Prisene kom i en artikkel på dinside.no. Røverpris eller hva? Men er dette en "gamechanger"? Er dette et produkt som kommer til å endre måten folk oppfører seg på? TNS Gallup har gjennomført noen interessante undersøkelser om dette. Og de har funnet følgende:

"Både de som har og de som har planer om å anskaffe seg smartklokker kjennetegnes ved at det er flere menn, alder 15-29 år, har høyere inntekt og ikke minst at de er innovatører og tidlige brukere av ny medieteknologi [...]

Hele 20 prosent av denne gruppen har allerede skaffet  seg smartklokker og omtrent like mang har planer om det."

Så de som skaffer produktet er  innovatører og tidligere brukere. De er så ivrige at de ikke er særlig prisfølsomme, og de er ikke engang avhengige av at produktet er tilgjengelig her. Så ivrige eller dyktige er de at de skaffer den hvis de vil ha den.

Hva er dette for folk egentlig? Jo, det viser seg at man kan dele inn folk i typer etter tilbøyelighet til å ta i bruk et produkt tidlig eller sent.

Noen vil være tilbøyelige til å være tidlig - og i denne sammenhengen hører vi om at det er unge teknologi-interesserte menn 15-29. I tillegg er det de som tilhører "apple-klanen". Brukergruppen beskrives i artikkelen nærmere slik:

" De medieteknologiske innovatørene er svært interessert i å skaffe seg det nyeste og «hotteste» og gjerne vise det fram og fortelle om produktene til andre. De tar gjerne en risiko i å kjøpe slike produkter først, selv om de ikke er helt sikker på bruk, brukervennlighet og slike ting. De er heller ikke så opptatt av om de må forholde seg til nok en dings med ledninger og være avhengig av ladning. De andre adopsjonsgruppene er langt mer skeptiske til bruk, personvern, sikkerhet og ikke minst prisen".

Noen er avhengige av at andre går foran dem - og sprer sosiale bevis om at det er akseptabelt å bruke et slikt produkt, det er de fleste. Andre igjen - de første - vil være først, og de gjør det som skal til. I tillegg til at de bereder grunnen til at massene kan komme etter. For en markedsfører er det viktig å få i gang de første fordi det drar med "røkla".

Utfordringene for en markedsfører er helt ulike i de ulike gruppene. Som du ser er det en del som holder igjen folk - i tillegg til den sosiale risikoen. Slikt må markedsføreren legge en plan for.

Det vil være god markedsføring, synes du ikke?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar