onsdag 16. september 2015

Hvordan markedsføre seg?

Hvordan selge en stol? - bilde fra Bohus sine nettsider.
Dette er markedsføringens hovedspørsmål - formulert svært lite nyansert: Hvordan markedsføre seg? Hva rommer egentlig et slik spørsmål?

Hvis man skal besvare et slikt spørsmål må man starte med hva markedsføring er, og det er mye. Vanlige definisjoner av ordet rommer både situasjonsforståelse, innsikt i kunders behov, og lure planer for å lykkes som leverandør til disse kundene. Alle tiltak innenfor prissetting, distribusjonsvalg både fysisk og på nett, produktutvikling og -tilpasning, personalbruk og påvirkning av markedet eller den enkelte kunde i alle mulige former er derfor innenfor - markedsføring.

Så markedsføring handler om hvor god man er på å ta inn signaler som påvirker en, hvor god en er til å legge en god plan og hvor god man er til å gjennomføre den, og hvor god man er til å kontrollere og korrigere hvis en ser at det blir avvik i forhold til planen. Enhver plan kan feile i møtet med virkeligheten - er man kjapp og ser det, og setter inn tiltak, så rammes man kanskje ikke så hardt. Kanskje kommer man bedre ut en konkurrenter.

Saken som fikk meg til å stille disse innledende spørsmålene handlet om Bohus. De har nettopp gitt Schjærven Reklamebyrå oppdraget med å hjelpe seg med markedsføringen. Bohus har prøvd seg uten reklamebyrå i en periode, men endrer altså nå på dette.

Det er interessant å lese deres vurderinger om hva som virker eller ikke virker. De forteller om en tro på papirbasert reklame (print) - brosjyrer / innstikk og annonser. Og de har tro på DM - tilsendt reklame - direkte mail som forkortelsen står for. Lar seg ofte kombinere med kundedata man har registrert i et kundehåndteringssystem. Du kan av kjøpshistorikken som jo normalt er registrert lese av hvilke kunder som har kjøpt noe før, og hvor lenge siden det er. Kanskje det er på tide å gi tilbud på ny seng, eller salong? Man kjenner vel levetiden på slike produkter sånn omtrentlig og utskiftingstakten? Dette kan muligens danne grunnlag for å effektivisere markedsføringen? Sende folk informasjon når de trenger det.

Det er interessant også å lese at Bohus skifter mellom å gjøre jobben selv, og å sette den ut til reklamebyrå. Slik vil det nemlig ofte være. Bohus er jo også en kunde - på reklametjenester. De øker sin makt i kundeforholdet ved å overta ansvaret for tjenestene selv. Blir reklamebyrået for dyrt, gjør de det selv

I saken kan vi også lese om begrepet byråpitch (-pitsj) - altså at reklamebyråer lager skisser til hvordan de tenker seg å løse et oppdrag de får forespørsel om - et slags miniatyr prøvearbeid. Brukes av og til når større kontrakter skal inngås i reklamebransjen.

Det er alltid interessant å lese hvordan folk tenker når de skal drive markedsføring. Man kan lære noe av det.

Og det er jo litt av pointet...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar