fredag 18. september 2015

Norge dyrt på nett

Det er tre ganger så dyrt med bredbånd i Norge som i Sverige. Og prisene er nesten like fra leverandør til leverandør. Grunn? Svak konkurranse.

Hvis få har kontrollen over et marked kan de kontrollere betingelsene for pris der også. Det eneste kunden da kan gjøre er å kjøpe eller ikke kjøpe. På kort sikt. På litt lengre sikt er det imidlertid ikke slik. Hvis noen få utnytter situasjonen sin, så vil det føre til en stemning for å gjøre noe med situasjonen. Det kan være i form av at folk velger andre ting å gjøre (substitutter) eller det kan tenkes at nye etablerer seg i bransjen. Det som også kan skje er at det kommer offentlige reguleringer.

Dette kan vi lese om i en sak på nrk, hvor det framgår at Forbrukerrådet har tatt initiativ til regulering. Så når nettselskapene følte de hadde kontrollen og lykkes sånn noenlunde med å holde konkurrenter borte, så kommer reguleringer som hindrer dem. Det lønner seg sjelden over tid å være for grådig. Å ta tregangen i pris i forhold til Sverige er vel et ganske godt eksempel på grådighet?

Synes du ikke?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar