torsdag 10. september 2015

Toyota satser mot smarte biler

Faksimile fra saken, Foto: Beck Diefenbach/Toyota
Biler kan være smart å se på. Det er ikke dette Toyota satser på, men biler som har en slags innebygget smarthet. Det vil si at de behandler informasjon og ikke er avhengig av føreren for å velge handling.

Det er digi.no som skriver om at Toyota har innledet et samarbeid med amerikanske prestisjeuniversiteter om kunstig intelligens (artificial intelligence). De skal bruke 50 millioner dollar over fem år i et samarbeid om kunstig intelligens og menneske-maskin-samhandling med både MIT (Massachusetts Institute of Technology) og Stanford University, leser vi. De vil fjerne muligheter for ulykker, og har fokus mot å øke den enkelte bilbrukers frihet, leser vi. Ved å få mindre kontroll over bilen. Ved at bilen bestemmer mer.

-Det er mange problemstillinger ved mer eller mindre selvkjørende biler som det gjenstår å løse, leser vi i artikkelen. - En del handler ikke om teknologi, men om moralske aspekter. Men det er også mye atferd i trafikken som utviklerne av slike systemer ennå ikke har tatt høyde for.

For hva skjer når syklister ikke oppfører seg slik man kan planlegge. Jeg har selv blitt forbikjørt på med få cm klaring på høyre side av syklister når jeg har kjørt motorsykkel, uventet, vinglete og uten tegngiving. Ikke lett å forutse eller registrere. Eller når syklister kjører ut i kryss på rødt og så ombestemmer seg og blir til fotgjengere til de ombestemmer seg og hiver seg på sykkelen igjen og sykler tvers over krysset. Jeg har opplevd det og. Ikke lett å forutse.

Det er interessant å lese at også Toyota sier at utfordringene ikke bare er teknologiske, men også moralske. Slik vil det alltid være innen markedsføringen. Man kan velge å gjøre mye rart, men man må ha med seg de etiske vurderingene. Ellers risikerer man å komme på ville veier.

Folk som sliter med disse vurderingene kan man ofte lese om i nyhetene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar