tirsdag 25. september 2012

Offentlige innkjøpGjett hva som er godt over 350 milliarder kroner hvert år, og som utgjør ca 15 prosent av bruttonasjonalproduktet?Svar: Offentlige innkjøp i Norge i løpet av ett år. (kilde Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets nettside 25.9.2012).

Det var nå fryktelig mye penger, synes du ikke? Det er det.

Det er også forklaringen på at det er strengt regulert hvordan offentlige innkjøp skal foregå. Grunnen til det er at man ønsker å unngå at korrupsjon og vennetjenester skal prege bruken av offentlige penger.

I tillegg er dette viktig for næringslivet. Det må være forutsigbart og rettferdig hvordan man kan konkurrere om å være leverandør i forhold til en slik omsetningsmulighet.

Hva trenger en som skal lære om markedsføring dette til? Jo, man trenger kunnskap om dette hvis man skal legge en lur plan for å selge til det offentlige. Da må man kjenne spillereglene som gjelder. Man må forholde seg på en måte som gjør at man kan bli valgt til leverandør, hvis ikke blir man ikke det. Det er stor forskjell på å selge til forbrukere og profesjonelle markeder. Det offentlige markedet er en variant av de profesjonelle markedene.

Hvilke regler gjelder for offentlige innkjøp?
Kort fortalt gjelder det regler for følgende:
1) Det skal være konkurranse er hovedprinsippet, slik at det beste tilbudet får oppdraget.
2) Det skal utvises god forretningsskikk: Oppdragsgiver må opptre profesjonelt gjennom hele anskaffelsesprosessen, og sørge for en ryddig og ordentlig saksbehandling. Anskaffelsen skal foretas på en økonomisk og ressurseffektiv måte
3) Forholdsmessighet -  jo større anskaffelse, jo mer omfattende utlysning og konkurranseprosedyre. Det finnes grenser for ulike typer prosedyrer i regelverket.
4) Likebehandling av leverandører. Alle mulige leverandører skal ha like muligheter, og skal behandles likt. Det betyr at man ikke gir noen særbehandling, om man kjenner dem eller ikke.
5) Forutberegnlighet. Krav, prosedyrer, frister og behandlingsmåter skal det informeres om.
6) Gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessen. Dette sikres gjennom god dokumentasjon.

Noen interessante nettsteder for å lese mer:
KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser(KOFA)
Informasjon om klage og regelverk. Innsyn i en del saker som er behandlet.
http://www.kofa.no/
Database for offentlige anskaffelser. Dette er nettsiden hvor omsetning for 350 milliarder passerer!
http://www.doffin.no/
TED-databasen - EUs digitale sted for anskaffelser. Som EØS-medlem angår dette også Norge. (Velg engelsk, dansk eller svensk)
http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do
Direktoratet for forvaltning og IKTs sider om offentlige anskaffelser
http://www.anskaffelser.no/


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar