mandag 15. august 2016

Hva er markedsføring?

Markedsføring handler om å tiltrekke seg kunder
Markedsføring er et av de mange ordene vi bruker med største selvfølgelighet, som vi tror vi vet hva betyr. Men hvis du bes om å definere det litt presist blir du kanskje litt mer i tvil? Ikke så rart. Det er faktisk mange som bruker begrepet ganske upresist.

I en nylig publisert bok om innholdsmarkedsføring av Barland, Krokan og Viken er det er nærmest et eget kapittel om dette. Dette fordi markedsføring ikke er et begrep som defineres i lovverket. I lovverket brukes begreper som "handelspraksis" og "god markedsføringsskikk". Også markedsføring brukes, men altså uten noen klar definisjon om hva som omfattes. Allikevel er det klare regler for hva som ikke er lov innen markedsføring.

Ofte brukes begrepet markedsføring nær synonymt med "reklame", som kun er en del av markedsføringen. Man kan drive markedsføring uten reklame. Men at reklamen inngår i markedsføringen hvis man driver med det, det er sikkert.

Synes du dette hørtes interessant ut og vil lese mer, kan du gratis lese boka eller laste den ned her, helt lovlig.

I vanlige definisjoner av markedsføring inngår gjerne noe om å se noens behov, og at markedsføringen er alt man velger å gjøre som tar sikte på å dekke disse behovene - gjerne gjennom bytteprosesser. Det vanligste er at man bytter "noe" (tjenester eller varer) mot penger. Men det finnes også markedsføring som ikke er kommersiell - altså markedsføring som ikke tar sikte på å tjene penger. Det er fullt mulig å drive markedsføring for en organisasjon, for en god sak, for et idrettslag, eller for et sykehus eller en skole, for å nevne noe. Også da er det snakk om å dekke et behov hos den man henvender seg til. Behov er et viktig begrep som brukes mye i markedsføringen.

Markedsføring handler om å ha begreper, tankegang og forståelse som kan hjelpe en å bli bedre på slikt...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar