onsdag 9. august 2017

Har du med pose når du handler?

Innholdet påvirkes av handlingsmønster - litt
De som har med seg poser i butikken for å handle, har litt andre tilbøyeligheter enn andre. Det betyr noe for hva man sannsynligvis handler.

Kjenner du noen som har med poser i butikken for å... - Ja, hva er det egentlig for? Å ha varene i selvsagt - men er det for å redde jorda - litt, eller for å spare penger, eller hva?

Å ta med egne poser er en kulturell greie egentlig, eller et verdivalg. Det er å ta litt ansvar for omgivelsene. Begrense plastproduksjonen. Ta litt ansvar. Om dette ikke er sannheten for alle, så er det mulige forklaringer på hvorfor folk tar med sin egen handlebag - på engelsk - BYOB (Bring your own bag).

Dette er det faktisk forsket på. Uma R. Karmaker og Bryan Bollinger publiserte en artikkel om temaet i "Journal of Merketing i 2015.- "How bringing Your Own Shopping Bag Leads to Treating Yourself and the Environment".

De valgene man tar, påvirker videre handlinger. En av de interessante funnene var at de som hadde med poser handlet mer organiske varer. De samme handlet også mer usunne varer - en liten påskjønnelse til seg selv for å være miljøbevisst? Du har litt å gå på, på en måte og kan tillate deg litt nytelse eller hygge? En selvutført takk for å ha reddet verden - litt...

Det er interessant å se hvorledes mennesker handler og ikke handler. Holdningene våre påvirker handling i fremtiden. Det vil si; Når du kommer til en handlingsmulighet vil dine holdninger påvirke hvordan du håndterer den. Hva du  tror, føler og har erfart og gjort tidligere er med og danner grunnlag for den nye mulige handlingen. Du vil da bruke dette til å forklare for deg selv hva du kan eller ikke kan gjøre.

Den som kan noe om holdninger kan derfor bedre enn andre forestille seg valget en mulig kunde står overfor -

Og det er jo et poeng - eller?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar