tirsdag 5. mars 2019

Markedsføring som grønt fag

Markedsføring har gjennom tidene hatt litt av hvert å skamme seg over egentlig. Ikke som fag, men i praksis. Hvordan en del har utøvet det. Man kan tenke på at det har vært tilfeller av lureri. Men i tillegg det mer grunnleggende. Fravær av å ta ansvar for klima og samfunn, eller regelrett omgåelse av ansvar for å tjene penger.

Rett nok har dette bedret seg i fagområdet. Det finnes knapt et firma av en viss størrelse med respekt for seg selv som ikke tenker noe på CSR (Corporate Social Responsibility) - samfunnsansvar. Og som nå det kommer litteratur som dreier fokus i en annen retning.

Interessant er det at det i disse dager har kommet ut en norsk lærebok som heter "Grønn Markedsføringsledelse". Forfatteren er Arne Nygaard, som er professor ved Høyskolen Kristiania. Boken tar oss gjennom tradisjonell markedsføringsledelse, men med "grønn" foran, for å si det enkelt.

Det vil si en i utgangspunktet tradisjonell markedsplantenking i bunn, med "grønn" foran. Som perspektivvalg. Og det er interessant. Det er grønn situasjonsanalyse, det er grønn strategi, grønn måte å se på konkurransemidler og grønn segmentering - nye segmenter. Forfatteren beskriver det nyankomne segmentet LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability).

I tillegg drøftes miljødulting som effektiv måte å påvirke folk. Å påvirke folk som ikke vil, er et grunnleggende problem i all kommunikasjonen. Kommunikasjonen er ikke videre god til å snu folks holdninger. Ei heller makt påpeker forfatteren her.  Makt er for øvrig sammen med troverdighet og liking er de tre basisene for å påvirke folk. Forfatteren diskuterer hva som er effektivt. Miljødulting er begrepet - og han diskuterer måter å gjøre det på gjennom forenkling, fysisk miljø, alternativer i rutinevalgsituasjoner og sosiale bevis som påvirkning - "de fleste gjør..." -argumentasjon. De færreste vil tro at de fleste tar feil, selv om dette er en opplagt mulighet. Man kan dulte strengt og regulerende eller mildere og mer informerende.

Det er naturligvis grønt eller bærekraft i SWOT-analysen, såkalt B-SWOT for bærekraftig SWOT, det er grønt i BCG-analysen, den tradisjonelle analysen for å vurdere produktsammensetningen (portefolioen) med bærekraft heller enn kun markedsandel - altså et mer nyansert mål for suksess med produktet hos oss enn ren markedsandel, som er bare økonomisk perspektiv.

Forfatteren diskuterer hvordan ny teknologi kan bidra til at forbrukerne blir mer informert, og ikke lurt av såkalt "greenwashing", som kan gjøre at mindre bærekraftige produkter vinner, fordi de er billigere og forbrukerne ikke er informert om forskjellene i bærekraft.

En interessant bok dette, som inneholder perspektiver som kan være viktige for å møte en tid som både krever og forventer en helt annen innstilling. En tid hvor den enkeltes rett til å tjene penger, uansett måte vil utfordres. Hvor forretningsmodeller utfordres av såkalte "disrupte innovasjoner" - det vante blir irrelevant når en innovasjon endrer eksisterende markeder. Slik vi har sett med musikk, med fotoutstyr, smarttelefonenes overtakelse av markedet for telefoner - en rekke bransjer som blir meningsløse eller meget forandret når nye måter dukker opp.

Vi lever i en tid hvor slike ting skjer, og i en tid som utfordrer oss på miljø. Og hvor vi må bære konsekvenser ikke bare av hva vi gjør, men hva vi har gjort. Dette fordrer at vi følger med. Også i faget markedsføring. Faget i seg selv er verken snilt eller slemt. Faget presenterer tankemåter, teori og begreper. Det er valgene vi tar, hvilke muligheter vi følger og hvor oppdatert vi er som vil avgjøre hvor bra det vil være, og vår mulighet til å lykkes.

En bok man får flere nyttige perspektiver av.

Merknad: Denne saken er først og fremst en bokanmeldelse av ren faglig interesse. Jeg har mottatt boken som prøveeksemplar fra forlaget etter min egen forespørsel. Det foreligger ingen binding mellom meg og forlaget. Bloggen er fullstendig uavhengig og ikke kommersiell. 
Arne Nygaard, "Grønn markedsføringsledelse. Om bærekraftig entreprenørskap, strategi og markedsføring", Fagbokforlaget, Bergen 2019. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar