onsdag 25. september 2019

Dårlig likestilling på børs

Bilde lånt fra saken som er referert, E24
Børsen er markedsplassen for aksjer og verdipapirer. I Norge er det Oslo Børs vi tenker på med børsen, men det finnes børser i andre land og børser for andre ting, som for eksempel kraft. Den som handler på børsen skaffer seg eierandeler i bedrifter eller i verdipapirer. Og den som gjør det er stort sett menn. 80% er menn oppgir Oslo Børs. Er det et problem?

Det er E24 som bringer saken om dette, men Børsen selv driver altså en kampanje om eierskap for å belyse skjevheten. Er dette et problem, eller er det bare slik det er?

Det som i alle fall er sikkert er at i løpet av de siste årene har børsen svingt. Man tjener mer på å plassere pengene på børsen enn i banken - hvis man har penger da. I banken får man relativt lave renter. Rentenivået er tross de siste renteoppganger på et historisk lavt nivå.

Har du penger i banken får du kanskje én prosent rente. Altså en krone pr hundrelapp for hvert år du lar banken ha dem. Du får skatt på rentebeløpet du tjener også, og til sist sørger inflasjonen for å gjøre at penger blir mindre verdt for hvert år. Du kan lese denne verdinedgangen på kronen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks. Pr august i år var verdinedgangen 1,6%. Altså du får så mye mindre for en krone enn i august i fjor. Du kan ved å se på denne siden sammenligne hva et beløp på et tidspunkt svarer til på et annet tidspunkt. For eksempel 1000 kroner i år 2000 hadde samme kjøpekraftverdi som ca 1436 kroner i 2018.

Det er et poeng at de som satser pengene sine på børsen har en annen avkastning på pengene sine. De tjener ofte mer i snitt, men taper også av og til , også i snitt. Mange taper uansett tid. De er med på å finansiere andres oppgang. Kommer an på hva man satser på og når.  Men snitt-tallene kan du se i illustrasjonen over. I snitt er det ofte pluss. Og ofte mer enn rentenivået. Men vær oppmerksom på at dette er gjennomsnittstall. Tallene skjuler at mange taper penger, selv om andre altså i snitt tjener penger.

  • Mark Twain skal ha sagt: «Oktober er en spesielt farlig måned å spekulere i aksjer. De andre er juli, januar, september, april, november, mai, mars, juni, desember, august og februar.»For å tjene på børsen må du ikke bare satse de riktige årene, du må satse på de riktige firmaene til rett tid. Da må du enten ha stor flaks, som sjelden er noe å satse på, eller du må ha mye kunnskap og god teft. I tillegg må du ha villighet til å tåle risiko. Satser du pengene dine på et firma, er det en reell sjanse for at du taper pengene dine. Oppgang på børs kan skyldes to ting: Økende verdiskaping (substans) eller økende satsing (en del taper og en del vinner, og bare vinnerne blir rapportert som oppgang). Blir det ikke økt verdiskapning og/eller stor tro på firmaet, så går det dårlig.

En kjent finansmann, Øystein Stray Spetalen, skal ha blitt sitert på børssystemet som følger:
  • Enkelte mennesker skal bare ikke bli rike. Et postbud fra Tønsberg skal rett og slett ikke bli rik i aksjemarkedet.


Poenget er nok ikke at han ikke unner postmannen penger, men at dette er et krevende system å operere i. Sjansene for å tape er større enn sjansene for å vinne. Og sjansene er ikke likelig fordelt. De drevne ekspertene med stort kontaktnett, analytisk sans, "værhårene ute", penger klar, mye penger som kan flyttes raskt og god teft - de vinner.

Dette systemet tiltaler eller lokker til seg 80% menn og 20% kvinner. Hva kommer det av? Ikke godt å si. Kanskje kommer det av at spill og konkurranse er en maskulin verdi. I alle fall beskrives det slik i kulturforskning. Geerd Hofsteede beskriver maskulinitet versus femininitet som en av seks dimensjoner som skiller kulturer på at noen kulturer er høyt mot maskuline verdier, andre er motsatt. Norge for eksempel scorer 8 av 100 på maskulinitet. Vi er altså preget av feminine verdier eller måter å tenke. Kultur er opplevet sannhet. Hva som preger hva som oppleves som sant er altså disse trekkene ved kulturen. Og innenfor denne kulturen igjen er altså menn overrepresentert i et økonomisk konkurransesystem som børsen.

Uansett hva forklaringene på kvinners beskjedne deltakelse på børsen er, så er det betenkelig at menn er dominerende der penger tjenes. Det forteller en historie om at vi reelt ikke er likestilt ennå. Eller som kapitalforvalteren Anette Hjertø sier i saken:
"Hvis kvinner ikke er investorer, ikke er gründere, ikke sitter som styremedlemmer og ikke er toppledere, så er vi jo rett og slett ikke med på å bestemme samfunnsutviklingen."

Grunn til ettertanke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar