onsdag 3. september 2014

Konkurranse fra sidelinjen

Du har kanskje hørt om det - Haxi, Uber eller vennekjøring via sosiale medier.

Det er den nye konkurransesituasjonen for drosjer. Eller rettere sagt, drosjesjåførene protesterer på denne type tjenester, som tar næringsgrunnlaget vekk fra dem.

En domstol i Tyskland har nettopp forbudt appen Uber,og truer med store bøter kan vi lese i en sak på e24. Det denne saken illustrerer er at konkurranse kan komme fra helt uventet hold. Inntil for kort tid siden var pirattaxier som stilte seg opp der folk var en slik konkurrent. Sosiale medier gjør denne konkurransen mye mer effektiv.

Modellen du kan se i denne saken ble lansert av Michael Porter for en del år siden, og den setter ord på hvilke konkurransekrefter man risikerer å treffe på i en bransje. Inni boksen er konkurransen slik den er mellom de som er i bransjen - utenfor boksen finner vi de krefter som kan øke konkurransetrykket.

Det er særlig der vilkårene er gunstige for dem i bransjen at man lett kan tenke seg at konkurransen øker. Sagt litt populært - tjener bransjen fett, så øker trykket. Mange oppfatter drosje som dyrt. Dette fører til at noen utfordrer systemet, og øker trykket. Dette er en regulert bransje. Man må ha løyve for å drive dette. Det argumenterer drosjenæringen med overfor slik konkurranse. Etableringshindre er normalt noe som vil kunne holde trykket nede i en bransje, men da må de være effektive. Og de virker bare så lenge de får virke. Reguleringer må ha politisk og rettsmessig støtte, ellers virker de ikke, eller de kan falle vekk.

Så får vi se da, hvordan det går. Klarer man å stoppe denne type konkurranse, og hvordan velger drosjenæringen å gjøre seg attraktiv nok til å unngå det. En del saker i media taler ikke for drosjenæringen, for eksempel når det gjelder seksuell trakkassering av passasjerer, brudd på løyvebestemmelser og økonomisk uryddighet. Nye miljørkrav er også en del av bildet.

Drosjenæringen har en jobb å gjøre i forhold til både konkurranse og omdømme, og går spennende tider i møte

Så får vi se da...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar