tirsdag 24. mai 2016

Omprofilering på gang

BP bil foran en Statoilstasjon som blir til Cirkle K på Byåsen i Trondheim
Statoil Fuel and Retail bytter i disse dager navn til Circle K. Du synes kanskje ikke det er så norskklingende? Det er heller ikke "-oil" vel? Dessuten er de ikke norske. De er kanadiskeid. 

Og de har ikke noe med Statoil å gjøre. De kjøpte bensinstasjondelen av Statoil for en stund siden og fikk med på kjøpet retten til å kalle seg Statoil til 2021.

Nå har Statoil siden det skiftet logo. Så det har sikkert ikke vært noen fordel for en klar profilering av Statoil som et energiselskap at dråpelogoen framdeles assosieres med Statoil. For det er altså bare Statoil Fuel and Retail - Statoil drivstoff og handel. Bensinstasjonene. Du kan lese mer om omprofileringen og navnebyttet her. På bildet her ser du tre "generasjoner" navn - BP, British Petroleum som solgte sin bensinstasjonsaktivitet til Norol i 1976 - Norol ble i 1991 Statoil, og Statoils bensinstasjoner ble senere Statoil Fuel and Retail Norge, deretter nå Cirkle K. Allerede i 1991 var navneskiftet fra Norol til Statoil det dyreste navneskiftet som var foretatt i Norge. Hva skiftet til Cirkle K nå koster vites ikke. Og som alle forandringer - det er litt uvant en stund. Men vi vente oss til Statoil - så vi venner oss nok til dette også.

Man kan allikevel reflektere litt over hvor mye dyre omprofileringer har for seg. Det koster flesk - man skal være rimelig sikker på å oppnå noe med det. For Cirkle K så måtte de gjøre det snart allikevel - så de tar det nå i stedet for i 2021.

Hva som er formålet med "utstillingen" på bildet vites ikke. Litt artig å vise historien kanskje, for å vise at det er en lang tradisjon for bensinhandel vi snakker om her.

Et poeng det også for å ufarliggjøre det uvante litt?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar