torsdag 8. september 2016

Syntax terror i marketing i Norge

I markedsføringen er ord og begreper viktige for forståelse.
Av og til dukker et innlegg opp som man er så enig i at man nesten blir glad. Det gjorde det i går. Det handler om at alle trenger et purpose - en mission, et benchmark og en klar tanke om impact mot the millenials - og sånt for å være i "the inner circle". "Fjongord" i markedsføringsbransjen altså.

Velkommen til fagområdet - det vrimler av dem - ordene altså. Direkte "novagiserte" (fornorsket så bokstavtro man får til) ord, som tas rett over i språket. Innen forskerspråk og innenfor utdanningssystemet og innenfor markedsføring - og innenfor management om du vil. Ting høres mer spesielt ut enn de er med litt fjongere ord, de brukes til å skaffe seg overtaket på dem som ennå ikke har lært seg det nyeste nye av de brand-new'e orda i bransjen.

En "hemmelighet" i faget er - det kommer svært få ord som rokker ved de mest grunnleggende forståelser. Derimot kommer det stadig ord for nye trendfenomener i faget, ord som det kan knytte seg nye tekniske muligheter til. Av og til er det ord som en eller annen smarting legger fram på et seminar i en markedsforrening og hvor det nærmest spontant oppstår begeistring og nikkestemning. Ingen vil vel ikke vite - ikke være med, ikke forstå, ikke ha hørt om eller være akterutseilt på den nye bølgen? Språk er makt, og maktmennesker finnes....

Hva gjør vi med dette da? - Følger med. Er interessert og kritisk, og sørger for selv å ha så grundig forståelse som mulig. Les saken selv på kampanje.no. Noen av ordene er "inne" i den forstand at de har kommet for å bli, eksempel "bureau" i reklamebyrå,  noen har ikke det som "content marketing" og "inbound/outbound marketing" - og da må vi forholde oss til dem og tenke oss om.

Det gjør vi! Og av og til humrer vi over de ivrigste nytalerne...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar