onsdag 7. juni 2017

Varm reklame

Mulig du har sett den, mulig ikke. En reklamefilm om fosterhjem og om medmenneskelighet, varme kort og godt.

Har du ikke sett den kan du se den ved å trykke her, litt ned i saken. Det dreier seg om en film laget av reklamebyrået Kitchen. Uten tekst. Bare en emosjonell bombe. Og den har slått an kan vi lese i Kampanje.

Hva er det de gjør med denne filmen? - Jo, de gjør et forsøk på å endre folks holdninger. Holdningene er samlinger av tanker, følelser og erfaringer, som betyr noe om hvordan vi videre vil tenke, føle og handle i forhold til et holdningsobjekt. I dette tilfellet er holdningsobjektet - å være fosterhjem.

Som du kan lese i saken har byrået gjort et arbeid i forkant med å definere hvem de er ute etter. Målgruppen ble definert som «fellesskapsorienterte nordmenn», leser vi i saken. Lurt tenker jeg da. For skal du påvirke holdninger med kommunikasjon må du ikke kjempe mot holdninger som allerede er der, du må spille på og forsterke de som er der. Ellers er ikke kommunikasjon sterkt nok til å få til holdningsendring.

Tenk med deg selv og vaner du har. Kommer det en fremmed og begynner å mase om at dine vaner og synspunkter er faktisk feil eller følelsesmessig galt. Da finner du en grunn til at du gjør som du gjør, og så blåser du av forsøket på å endre deg. For hvis ikke så hadde du vel endret deg selv? Du er jo ikke dum... Slik forsvarer de fleste sin opptreden, uten at de engang legger merke til at de gjør det.

Derfor er holdningsendring med kommunikasjon så vanskelig eller umulig, hvis du ikke forsterker og spiller på ting som allerede er der. En dårlig samvittighet kan forsterkes litt, en ny dimensjon legges til, så utløses kanskje en handling? Den type ting.

Se annonsen selv, og tenk gjennom - tror du den kan virke?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar