torsdag 6. desember 2012

Tilpass deg eller dø

Dyster tale fra Stein Arne Nistad er direktør for rådgivning og strategi i Itera Gazette og leder for Dataforeningens faggruppe for sosiale medier.

Nå skal man kanskje ta hans ord med en klype salt, fordi en som leder en dataforenings faggruppe for sosiale medier nesten er nødt til å synes at dette er viktig.

Men han har noen poenger - du kan lese artikkelen her - han hevder at nye mennesketyper gir nye måter å lede og drive organisasjoner. Henger man ikke med på dette vil man som organisasjon dø - man vil ikke kunne tiltrekke seg de beste hodene. Han beskriver Y-typen mennesker, som refererer til en måte å tenke på mennesker som:

X - slasker som jobber for egennytte, og lurer seg unna så fort de ikke tjener på å stå på. Må følges med er en naturlig konsekvens av å tenke slik på folk, og vil føre til at man har tro på regler og kontroll, registrering av oppmøte og enkle belønningssystemer for innsats.

Y typen mennesker derimot er de selvdrevne. De som jobber for å oppnå noe. Gitt at man får sjansen, vil man utfolde seg og bidra. Ser man slik på folk vil det være mer naturlig å tenke at man må stimulere, legge til rette, forenkle, sørge for gode rammevilkår, frihet til utfoldelse og kreativitet.

Det er denne siste typen han mener er Y-generasjonen, født etter 1978, som forventer frihet, mulighet for utfoldelse. Hvis ikke vil de ikke jobbe hos deg, og du taper som organisasjon.

Enig eller uenig? Legg igjen en kommentar!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar