fredag 17. mars 2017

Nyheten markedsundersøkelse

Mette Myran ved meningsmålingsautomaten. Foto: Fredrik B. Lange
Oppdal er en trivelig og rolig liten bygd. Gode skimuligheter, og egen avis, Opdalingen. Jeg leser denne av og til, siden jeg har hytte ikke så langt unna. Ikke alle nyhetene er verdensnyheter. En av oppslagene var at det var markedsundersøkelse på bensinstasjonen Cirkle K, gamle Statoil altså.

Når du har vært der kan du trykke på helt grønt smil, lysegrønt littsmil, orange ikkesåsmil eller rødt surt. Din respons telles og overføres - de som står bak det kan måle hva og når du har trykket. Og det er det. Hva kan man bruke noe slikt til da?

Man kan anta at fornøyde kunder kommer oftere igjen, kjøper mer. Derfor er det viktig å legge opp servicen slik at kunder blir fornøyd. Hva er fornøyd egentlig da? Det er når forventningen ble innfridd, og gjerne litt til. Hvis du ikke forventer noe, og blir møtt hyggelig, så opplever du at det var bra. Hvis du forventer at døren åpnes for deg og rød løper rulles ut, så er akkurat den samme servicen ikke så bra. Så det er subjektivt. Avhengig av hva du forventer.

Fornøydhetsmålinger kan brukes til å motivere medarbeidere. Til å skaffe tall på situasjonsforståelse. Mange mener nok de er gode - men oppfattes de som det? Tall på det kan brukes til å sette mål på hvordan tilstanden er, og til å sette mål. Man kaller gjerne dette for benchmarking. Sette merke for å se hvor man er, så gjøre noe, så se på nytt hvor man har kommet. Målinger som dette kan hjelpe. Og det kan motivere - man kan se at det nytter. Slik vi leser om at Mette Myran ved Cirkle K sier.

Vi leser også om at de får noen røde sure tilbakemeldinger. Kanskje har de suringer på besøk - litt svakt oppdratte folk kanskje? Eller kanskje har de noe å hente på hvordan de møter folk.

Når de får tallene kan de ihvertfall diskutere dette på et litt høyere nivå enn at "jeg synes vi er flink"... Hvordan slike systemer virker har også mye med hvordan de innføres. Hvis de ansatte involveres og vil er utgangspunktet best. Inviteres man med på laget som skal bli best, så er det mer inspirerende enn hvis sjefen måler og "bruker det mot deg". Så måten man gjør det avgjør suksessen. Det er også mulig å lure slike systemer. Man kan gå bortom og like litt selv i ny og ne, for å booste tallene. Folk kan tulletrykke - så tallene trenger ikke bli helt pålitelige. Slike ting må vurderes når man sjekker tallene.

Et eksempel på markedsundersøkelse er det ihvertfall - en kvantitativ en.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar