onsdag 29. mars 2017

The Millennials

Eksempel på en amerikansk variant om den samme gruppen
Hvordan snakker du til the Millennials er tittelen på en artikkel Kantar-TNS har på sine sider, de som tidligere het Gallup - oppkalt etter den kjente pionermeningsmåleren George Gallup.

Du kan lese artikkelen her. Det handler om at ulike segmenter og mulige målgrupper har ulike kjennetegn. Ulike ting de gjør. De leser, forholder seg til media forskjellig - bruker ulikt mye tid, og bruker forskjellige media. Beslutningene får dermed ulike impulser. Det betyr at skal du påvirke disse, kan det være en fordel å vite litt om dem. På den måten kan du treffe bedre, kanskje. Noe garanti har du ikke, men det er som å skyte på blink - det skader ikke å sikte. Noen bommer uansett. Men du er nokså sikker på å bomme uten å vite hvor blinken er og sikte.

Det samme kan sies om segmentering. Segmentering er markedsførerens siktesystem. Kjenn til hvem som er mulige kundergrupper - grupper fordi det er rasjonelt hvis det går an. Skaff deg kunnskap om segmentene, og velg så dem som passer best. Deretter handler markedsføringens lureste plan om å gjøre det som treffer dem best. Så lett og så vanskelig.

Millennials er gruppen som er født fra 1980 og fram til årtusenskiftet - de som har vokst opp med moderne teknologi. Jeg for eksempel er før dette. Jeg har hatt mobil siden midt på nittennittitallet. Epost var jeg tidlig ute med i 1993, siden jeg jobbet i høyere utdanning. Men jeg har tross det erfart et arbeidsliv uten både web, mobiltelefoner og epost. Millennials har vokst opp med dette som en naturlig ting. De som kommer etterpå også. Men millennials er de første og dermed en interessant gruppe.


TNS har undesøkt dem. Og funnet interessante ting. Som for eksempel at millennials bruker mer tid på elektroniske medier enn snittet. De bruker en time og 20 minutter mer på elektroniske medier enn andre. Og det er særlig på mobiltelefonen. Det blir jo en del - så mye at det sikkert påvirker hvordan de kan nås, hvordan de kan påvirkes i forkant av for eksempel kjøpsbeslutninger.

De er relativt unge og sosiale modeller også for andre. Og de aksepterer i større grad å gi fra seg informasjon mot fordeler. Interessant. Og de er ingen ensartet gruppe. Det er forskjeller internt i gruppen the millennials også.

TNS oppsummerer med en del råd om du skulle være interessert i denne gruppen. Og et av rådene er å tenke nytt. Denne gruppen responderer dårligere på tradisjonell markedsføring. Du må være der gruppen er, i de mediene. Du må gi dem hva de ønsker, og i større grad tenke kunderelasjon som begge parter tjener på enn man kanskje tradisjonelt har vært vant til å tenke.

Mennesker er mennesker, og har i bunn og grunn ikke forandret seg stort. Men ny teknologi gjør noe med vaner, forventninger og tålmodighet. Er du ikke der, leveringsdyktig og relevant, så kundene til andre som er det. Markedsføring før og nå handler om konkurransen med andre om å vinne kundenes gunst og penger. Slik har det vært og slik vil det være. Men reglene og tempoet kan endre seg med endringer i samfunnet. Samfunnet er i endring, og det må markedsførere forholde seg til.

- for å vinne!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar