tirsdag 20. mars 2018

Ikke så lett å regulere et marked?

Sammenheng mellom tilbud, etterspørsel, pris og mengde
Det norske matmarkedet er usunt. I overført betydning altså. Med dette mener jeg at det er svært ufullkommen konkurranse. Det er heller ikke svært regulert. Dermed er det de få markedsdeltakere som dominerer det.

Resultatet av dette er lett å se. Stor priskonkurranse. Konkurranse mot andre deler av verdikjeden. Forsøk på å karre til seg det som er av fortjeneste. Forslaget jeg omtalte i går gikk på å regulere prisen på varer fra leverandørleddet, slik at hvis en pris er satt, skulle den gjelde alle. Nå sier professor i konkurranserett Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo at han har lite tro på dette.

Begrunnelsen er følgende - lett tolket; - I en konkurransetilstand, som en grad av en  markedsøkonomi er, vil både selgere og kunder forsøke å maksimere egen nytte. Kunden vil ønske lav pris, gunstigst mulige kjøp fordi h*n tjener på det. Selgeren vil forsøke å tilpasse både egne innkjøp og sin pris og mengde til det den tjener mest på.

I matmarkedet er Norgesgruppen størst. Det gjør at Norgesgruppen kommer først. De får forhandle først. De får best pris.

Professorens poeng er at dersom denne prisen reguleres til også gjelde andre, så vil nytten av en god pris fordeles også på konkurrenter. Det vil da for Norgesgruppen ikke være noen konkurransefordel framfor de andre konkurrentene å få lav pris. Dermed vil prisene kunne øke, siden det ikke ligger noen nytte i å få de ned - for Norgesgruppen.

Leverandørene - det vil si for eksempel Orkla, vil oppleve at en rabatt de gir vil gå til alle. Dermed vil de være tilbakeholdende med å gi den, mener professoren angivelig. Det skulle bety at hele distribusjonskjeden vil se bort fra tilbud og etterspørselssammenhengen (se illustrasjon) som normalt vil være der? Dyre standardvarer vil selge lite, billigere mer, og skikkelig billige enda mer. Høres ut som en søkt forutsetning, spør du meg. Men å spå hva som vil komme til å skje er vaskelig naturligvis.

Men det er utvilsomt et poeng at forhandlingsgevinsten opp mot leverandørleddet vil bli annerledes. Mer fordelt. Norgesgruppen vil dermed kunne forhandle i samarbeid med resten av innkjøperene, noe som igjen vil bety noe for markedsmakten til bransjen blir total. Altså motsatt enn at man ønsker konkurranse. Konkurranse i en markedsøkonomi er det som får ned prisen.

Også Fagdirektør for handel i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord uttrykker at de ikke helt vet hva som vil skje - og anbefaler en utredning. Norgesgruppen har som du kan lese ikke ønsket å kommentere.

Spennende sak - spennende bransje - eller?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar