onsdag 23. mai 2018

Kildebruk

Bilde lånt fra Universitetsavisa, Foto: Kristoffer Furberg
Slå opp på ordet "plagiering"  -  og du finner beskrevet at plagiering er fusk - juks altså. Hva betyr det egentlig? Plagiering er fra det latinske ordet plagiare - det betyr "røve mennesker". Å etterligne eller kopiere noen annens åndsverk er en annen beskrivelse.

Plagiering er altså å skrive noe som noen andre har skrevet, for så å late som om du kom på det. Dette her da, er det plagiering? Det er jo folk som har skrevet om dette før. Svaret er nei. Jeg skriver om alminnelig kjente ting. Det er lov. Det at andre også har gjort det er så, det gjør ikke at jeg skriver om det til plagiering. Men hvis jeg tar med et avsnitt som jeg skriver av, eller klipper og limer det inn i min tekst, så "røver" jeg andres arbeid. Dette ordnes enkelt med å si at jeg har hentet det fra den, ved å oppgi kilden. Dermed vil jeg også vise at jeg kan finne interessant og viktig stoff. Det vil si hvis kilden er god. Du kan finne en liten artikkel om kildekritikk på snl.no sine sider om det (https://snl.no/kildekritikk, 23.5.2018) som ville være en måte å oppgi kilden.

Her er det i tillegg en lenke du kan trykke på og lese. Det bør du. Som du kan se handler kildekritikk om kvalitet og relevans. Er det troverdig informasjon. Har det hatt muligheten til å bli motsagt, er gjerne et kriterium som brukes på dette. Eller at det ikke er skrevet fordi noen har noe å tjene på det. Hvis det har tålt offentlighetens lys og etablert seg som sant, og det er aktuelt for det du skal belyse, så er det gjerne en bra kilde. I våre dager vil man eksempelvis ofte se at det står "annonsørfinansiert innhold" over noe. Da faller troverdigheten som en sten. Da er det er ikke skrevet for å opplyse allmennheten, men er skrevet for et mål i en markedsføringsplan.

Hvordan oppgir man så en kilde?
Ikke godt å si - det finnes ulike standarder for det, som avhenger av fagområde. Ikke alt finnes det definitive sannheter om. Men det finnes standarder. Et nettsted som kaller seg kildekompasset har en del nyttig informasjon. De refererer til APA standarden. Dette er en standard som har sitt utspring i American Psychological Assosiation, og gir retningslinjer for hvordan man kan gjøre det på en ryddig måte. Det er to ting egentlig - hvordan man angir det der man bruker noe (en kilde) og oppgir det i en referanseliste bakerst i det man skriver om.

Hva har dette med faget markedsføring og ledelse å gjøre da? - enkelt å svare på. Nemlig kompetansemålet du finner i læreplanen:
  • innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte
Ikke dum deg ut på det - for det er slik en som leser det vil oppfatte det hvis du ikke er nøye med slikt. Leseren kan være sensor, som sitter og leser din besvarelse, og da er det ekstra dumt.

Synes du ikke? Lett å unngå!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar