onsdag 23. mai 2018

Eksamenstips

Bill Wattersons Tommy - Eksamen i ML?
Eksamen nærmer seg for mange. Jeg har rettet gjennom noen heldagsprøver i markedsføring og ledelse 2, og tar med noen tips til ting å gjøre eller ikke gjøre her.

Samtidig ønsker jeg til lykke med jobbingen fram mot eksamen for de som har vært heldige eller uheldige og blitt trukket ut.

Struktur
Først til jobben en sensor har; Sensor i skriftlig har kanskje 200 besvarelser som skal leses gjennom på kort tid og utover kvelder. Hjelp sensor med å holde humøret oppe.

Det kan du gjøre med å strukturere og gjøre besvarelsen lett leselig. En god måte å gjøre det på er å lage en disposisjon, og gjerne en liten innholdsoversikt om det blir noen sider. Men pass på å ikke bruke for mye tid på det.

Ta hvert enkelt spørsmål og lag en liste med stikkord om hva du bør skrive. Lag også en oversikt over hvilke modeller du skal bruke til ulike stikkord elles spørsmål. Da blir også skrivingen lettere og blir mer logisk, enn om du skriver hva du kommer på mens du skriver. Det reduserer også sjansen for å glemme viktige ting.

Skrivefeil
Tekstbehandlere har stavekontroll. Bruk den! - særlig hvis du har ledig tid er det ingen unnskyldning for ikke å se over feilskriving.

Ikke vær generell
Uttalelser som at "det er viktig å ha god markedsføring" oser av mangel på presisjon, og er et tegn på usikkerhet egentlig. Ikke fortell sensor at "god distribusjon eller kommunikasjon er lurt", eller at man må finne "den rette prisen" - det vet sensor.

Alt bør heller være godt enn dårlig i alle sammenhenger, selvsagt. Jobben din på eksamen er å beskrive hva som gjør markedsføringen god eller rett, og begrunne det. Komme med konkrete råd som du har begrunnet. Tenk at det du skriver skal være nyttig for noen som råd.

Bruk ikke begreper du ikke behersker. Feil bruk av fagbegreper forteller også noe om kompetanse.

Besvar spørsmål
Les gjennom spørsmål. Etter å ha skrevet svaret ditt, les det igjen, og still deg spørsmålet; "Har jeg svart på alt som spørres om?" Ofte har spørsmål flere ledd. Du kan spørres om hvilke valg man har og så bes du kanskje om å lage en liten plan eller strategi. Da må du gjøre alt. Sensor har ikke noe valg annet enn å anta at du ikke vet det du ikke har svart på.

Disponer tid
Gå gjennom spørsmålene, og sørg for å svare på alt. Ikke skriv deg helt bort på de to / tre første spørsmålene, for så å ikke rekke de(t) siste. Igjen - sensor må da anta at det du ikke har svart vet du ingenting om.

Du skal ikke skrive et bestemt antall sider. Du skal svare på eksamenen. Ofte blir det noen sider om du kan mye, men sensor gir ikke poeng for lengde.

Bruk kilder - oppgi dem rett
Hvis du siterer noen - vær redelig med det. Ikke klipp og lim det du eller andre har levert før. Gir besvarelsen din utslag på plagiatkontroll er dette plagiat - lureri. Dette kan unngås enkelt ved å bruke egne ord og formuleringer, og ved å være redelig på å sitere. Noen sitater kan gjøre en tekst bedre, og vise at du kan finne fram i faget.

Når du bruker kilder - vær spesifikk! Eksempelvis snl.no er et nettsted med mye informasjon, det er ikke en kilde. Heller ikke nettadressen til bloggen her er noen kilde, det er adressen til en blogg. Vis til en konkret sak, og dato hvis det er nettartikler, forfatter, tittel og årstall for bok. Er du i tvil om hvordan, sett deg inn i det på forhånd.

Bruk modeller og sitater
Bruk modeller der du har bruk for dem - hvis du har bruk for dem, og bare da. Hvis du setter inn en modell som du ikke bruker i argumentasjonen din så er det pynting med modeller - modelldropping kaller noen det. Ikke bra! Viser at du ikke skjønner hvordan modellen skal brukes eller klarer å bruke den i argumentasjon eller resonnementer. Det samme gjelder sitater. Bruk det kun dersom du har nytte av det. Verken modeller eller sitater er pynt.

Møt forberedt
Du har forberedelsedel. Det betyr at du forventes å ha satt deg inn i tema og bransje / produkt. Gjør du ikke det, forteller det noe om hvordan du klarer å nyttiggjøre deg faget. Det finnes mye stoff om bransjer og om firmaer. Samle sammen det. Prøv å sette deg inn i hvordan bransjen fungerer. Tall og statistikk kan være til hjelp. Kjennskap til konkurranseforhold og priser kan skaffes i forkant av eksamen. Du kan samle inn eksempler som du kan bruke. Men da må du vite hvor du har det, og ikke bruke tid på eksamen på å finne det igjen.

Du kan også lage deg en bank med modeller du kan bruke om du får bruk for dem. På eksamen må du ikke bruke ting på slikt. Det kan og bør være ferdig da.

Det er også selvsagt slik at alt du har med deg av utstyr må være klart. Lad opp pc på forhånd, kjør oppdateringer og installer og prøv ut alt, før eksamen. Du må ha med det du skal ha, og ikke med ting du ikke har lov til. Følg regelverk og møt opplagt i god tid. Ha med mat og drikke. Her skal det jobbes...

Kompetansenivåer
Sensorenes jobb er å beskrive nivået på det du leverer. De ser det du har skrevet. Bare det. De gjetter ikke hva du ellers kan. De leser det du har skrevet. Skriv så enkelt som mulig. Vis at du kan bruke begreper og tanker fra faget til eksempelet som eksamensoppgaven er.

Under her har jeg forsøkt å gjengi hva som kan være kjennetegn på kunnskapsnivåene. Disse finner du beskrevet i den såkalte vurderingsforskriften §3-4.

Karakteren 1 er svært lavt faglig nivå eller faglig verdiløst. Usammenhengende, feil eller rotete, og svært mangelfullt. Får du det må du ta faget på nytt for å bestå.

Har du et lavt kunnskapsnivå  (karakteren 2) vil oppgaven din være preget av opplisting og gjengivelse av ting som har noe med saken å gjøre, halvgode eller lite relevante eksempler. Generelle vurderinger og ofte lite brukbare faglige råd. Av og til urealistiske forslag om annonser eller TV-reklamer som ikke er godt begrunnet. Slike ting er typiske. Men selv lav kompetanse er noe kompetanse som du kan bestå faget med.

Har du et middels kunnskapsnivå (karakter 3 og 4) vil du ha med mer. Du klarer å sette teori inn i situasjonen. Du har noen vurderinger. Du klarer å bruke rette begreper om ting med en bedre presisjon, og du kommer med tiltak og planer med en del fornuft. Realismen kan være ganske god. Du har begrunnelser og fornuft i vurderinger.

Har du et høyt kunnskapsnivå (karakter 5 og 6) viser du høy grad av selvstendig tenking. Du bruker teorier og begreper på en god måte, du viser at du klarer å bruke faget til nyttige vurderinger til problemstillingen, og du ser ulike sider. Du trekker oftest paralleller til andre deler av stoffet i faget, har eksempler og tall, og viser at du skjønner bransje. Du ser fordeler og ulemper med ting. Du vurderer dine egne tanker kritisk og kommer med mer enn hallelujastemning. Refleksjon. Du har orden og struktur og alt på plass av kilder og - du har kilder.-. Du demonstrerer at dette har du satt deg inn i, slik en som behersker faget gjør.

Sensor ser etter hvilket nivå du er på, tegn som viser det. Man ser ikke etter feil, men etter tegn. du må gi disse gjennom hva du skriver, etter ditt mål for faget og det du får til.

Lykke til på eksamen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar