fredag 3. mai 2013

Segmentering i bank

Bankene segmenterer sine kunder. Ungdom er et viktig segment. Skal du låne ut penger, slik bankene gjør, er det viktig å kjenne til risiko for å tape pengene. Dette viser seg igjen i rentene kundene får.

I en sak på N24 leser vi at bankene konkurrerer om "gull-ungdommen" - de som viser at de kan planlegge sin økonomi. Skal du låne penger må du ikke bare ha evne, du må også dokumentere vilje til å betale tilbake. Hvis man sparer i BSU (boligsparing for ungdom) dokumenterer man at man klarer å planlegge økonomi, og tenke framover.

Ungdom som sparer i BSU blir dermed et interessant segment. De er lette å se i bankenes systemer, de er gode kunder i framtiden - kanskje bedre enn de som ikke gjør det. Dette betyr lønnsomhet for bankene. Kunder som låner og gjør opp for seg, og kunder som har egenkapital - det vil si eier en del av pengene som trengs for å kjøpe bolig.

Det vil for bankene si at dersom man ikke har råd til å beholde huset man har kjøpt, vil banken få igjen sine penger fordi det er egenkapitalen  til huseieren som vil forsvinne først. Banken sikrer nemlig sine utlån i såkalt pant. Hvis panten er en høy andel av husets verdi, vil dette bli et problem for banken hvis det blir et fall i boligmarkedet. Det er en risiko banker vil være opptatt av.

Forklarer denne med et enkelt eksempel: Du kjøper et hus til 1 000 000,-. Du har 400 000,- selv, og låner 600 000,- av banken. Etter ett år ser du at du ikke klarer dette og vil selge. Det har blitt dårligere tider. Du får bare 800 000,- for huset. Banken er fornøyd. De får igjen sine 600 000,-. Du får 200 000,- og taper en del. Din risiko. Plager ikke banken så mye.

Eksempel 2. Du kjøper samme hus, men har ikke egenkapital. Du låner 1 000 000,- og kjøper huset. Etter et år ser du at du ikke klarer det, som over. Du selger, som over. Og får 800 000, også det som over. Disse pengene går til banken. Du har 200 000,- til i lån. Banken blir usikker på om du betaler disse pengene. Et mulig tap for banken.

Derfor er bankene opptatt av egenkapital og sikkerhet. Boligmarkedet har ligget høyt en stund nå. Ingen kan sikkert spå hvodan dette vil fortsette. Det samme gjelder arbeidsledighet. Hvis mange mister jobben, så vil folks betalingsevne falle. Dette betyr at en del opplever å ikke ha råd til å sitte med dyre hus. Hvis mange opplever dette, vil mange hus bli til salgs, noe som kan føre til prisnedgang. Ikke så ulikt eksemplene over.

Derfor gjør bankene lurt i å tenke gjennom hvilke kunder de vil ha. Og satse på antatt lønnsomme kunder. Noe å tenke på for deg som leser dette personlig også. Det lønner seg å være en lønnsom kunde. Da får du best vilkår enten du skal spare eller låne. Men sjekk de ulike bankene, det er store forskjeller i rentevilkårene.

Kommentarer? Legg igjen kommentar under da vel.

2 kommentarer:

 1. Hvorfor er grensen på 20 000 kr innskudd hvert inntektsår i BSU?

  Med prisene for boliger/leiligheter nå til dags er det mange unge som sliter med å skaffe nok egenkapital for å sikre seg å ikke havne i "låne-fella" eller nok til et vanlig boliglån.

  SvarSlett
 2. Det er myndighetene som bestemmer maksimalt sparebeløp pr år. Kr 20.000,- har vært beløpet fra og med inntektsåret 2009, tidligere årlig grense var kr 15.000,-. Maksimalt innskudd totalt som gir skattefordeler er kr 150 000.

  BSU er en meget smart ordning å benytte seg av. I tillegg til hele 20% skattefradrag av sparebeløpet, så gir bankene en svært god rente på pengene dine. Med kr 20.000,- spart så får du 4.000,- mer igjen på skatten som kan benyttes til neste års sparing. Slik blir det penger av!

  Hilsen en bankmann :)

  Les mer om BSU her : www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Boligsparing-for-ungdom-BSU/

  SvarSlett