søndag 18. august 2013

REMA større enn Coop

Bilde lånt av Rema.no
I første halvår av 2013 har Rema større markedsandel enn Coop. Det skal Rema feire.

Rema tar med seg sine kjøpmenn til Las Vegas for å feire at målet er nådd, markedsandelen er større enn Coop kan vi lese i adressa. Men hva er egentlig markedsandel?

Hvis vi snakker om et marked, så snakker vi om omfanget av det noen selger og det noen kjøper, med en viss sammenheng. Det norske markedet for kolonialvarer er et slikt marked. Du kan se dette på handelsbladet.no sitt dagligvarekart. På dette kan du for ulike år se omsetningstall, antall butikker og markedsandel for de ulike kjedene, og deres butikker.

I 2012 var situasjonen følgende:

Norgesgruppen 31,7%
Coop 19,8%
Reitangruppen 20,1%
Ica Norge 12,2%
Bunnpris 3,1%

Prosenttallet bak er markedsandel, altså den andel av det totale salget hver enkelt kjede har. Av tallene kan det virke som om Reitangruppen er større enn Coop allerede i 2012. Men da er det verdt å merke seg at Reitantallene også omfatter såkalt KBS (kiosk, bensinstasjon og servicehandel).

Markedsandel er altså et tall som forteller noe om hvor stor del av det man ser på som et marked man har. Det er ikke uvanlig at handlende setter seg mål om hvor stor markedsandelen skal bli som del av markedsplanen. Det er nemlig et målbart tall, som man kan si "yes, vi klarte det" eller "nei, det gikk ikke"... og så kan man vurdere om man neste gang skal sette målene annerledes eller om man skal gjøre ting annerledes i markedsføringen.

Markedsandel er derfor et nyttig tall. Det sier noe om hvordan man greier seg i konkurransen med andre. Og markedsføring er nettopp det - konkurranse. Det er også derfor man kaller tiltakene man setter i verk for konkurransemidler. De viktigste konkurransemidlene (og vanligste å prate om) er: prisen på varen, plassen varen tilbys eller leveres, produktet man leverer, påvirkningen av kunder (reklame eller salgspåvirkning) og personalet man har. La du merke til at alle starter på P? Vi kaller dem gjerne de fem p'er.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar