fredag 28. mars 2014

To liv?

Faksimile fra Dagbladet: Sykemeldt og aktiv
Overskriften henspeiler på at man i arbeidslivet kan oppleve at man har to liv, ett privat og ett på jobb. Denne saken handler om en dame som var 100% sykmeldt på jobb - men ellers levde et aktivt liv - samt om grensen mellom privatliv og fritid.

Arbeidsgiveren Hæhre entreprenør trodde tydeligvis ikke lengre på at arbeidstakeren var så syk som 100% sykmelding skulle tilsi, siden hun på sosiale medier tegnet et bilde av ei aktiv og sprek dame.

Av dette kan vi lære flere ting. Folk legger merke til det livet du fører. Sosiale medier forsterker dette. Bruk av sosiale medier bør man aldri blande med nedsettende vurderinger av verken jobb eller bekjente.

Publisert er lik evig. Det kan alltids tenkes noen vil finne fram det du har publisert. Det som er dypfølt og kjennes riktig nå, kan ta seg dårlig ut i en annen sammenheng og i en annen tid.

Så kan man stille spørsmål om dette er god ledelse, og om kommunikasjonen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver har vært god nok. Det er det ut fra opplysningene vi har gjennom denne saken helt umulig å si noe om.

Partene er ihvertfall ikke enige, det er sikkert...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar