fredag 1. mai 2015

Medarbeidersamtaler?

Også i Børge Lunds tegneserie "Lunch" har medarbeidersamtaler vært tema
Et av kompetansemålene i faget markedsføring og ledelse 2 er at eleven skal "drøfte hvordan medarbeidersamtaler kan brukes som verktøy i personalarbeid". Altså ikke om de er et egnet redskap for å få til noe eller ikke, eventuelt hva - nei i ordet hvordan ligger nærmest et premiss at medarbeidersamtaler er egnet.

- Er de det? Det virker kanskje som et rart spørsmål. Hvem kan vel være mot eller kritisk til en samtale med en medarbeider? - ingen!

Men det er altså litt som å spørre om noen er mot håndsag for snekkere, - kan man være mot det? En håndsag er et verktøy som kan være egnet, men som har sine klare begrensninger også. Det samme gjelder medarbeidersamtaler. For snekkeren er det ikke noe mål i seg selv at man skal bruke håndsagen? Poenget er vel at bygget skal bygges godt og rasjonelt? Det samme gjelder medarbeidersamtaler. Allikevel brukes tidvis spørsmål om medarbeidersamtale er avholdt som et kvalitetstegn. Er det egentlig det? - er en medarbeidersamtale noe tegn på kvalitet?

For å ta det først som sist - hva er egentlig en medarbeidersamtale? - Jo det er en samtale som man har planlagt mellom leder og ansatt, og som har en viss struktur som man har bestemt på forhånd. Ofte er den noe standardisert, slik at alle ansatte får grovt sett de samme feltene de er innom i en samtale med sin leder. Dette kan jo være fornuftig, for det skaper en likhet. På den annen side - er de ansatte like da? Ikke godt å vite, kanskje? Så vi vrir litt på det: - kan de være ulike? - I kunnskaper og motivasjon? Ja, det kan de. Er samme samtale effektivt da?

Medarbeidersamtaler planlegges ofte til en gang i året. Hvis ledere synes det er praktisk å ta litt vanskelige ting opp da, så risikerer man kanskje i verste fall at lederne blir litt avventende, viker litt og utsetter ting?

Dernest - hva man kan oppnå, og hvor realistisk det er at man vil oppnå noe, avhenger jo av hvilke mål man har. I 2010 avslørte en undersøkelse InFact utførte at 48% av de som rapporterte at de hadde hatt medarbeidersamtaler sier at samtalene i liten eller svært liten grad fører til forbedring i arbeidssituasjonen.

Motiverer en medarbeidersamtale? Fører den egentlig til økt motivasjon? BI-professor Bård Kuvaas har studert dette. Han fant ingen sammenheng mellom en positiv opplevelse av medarbeidersamtalen og bedre arbeidsprestasjoner. Han skiller ansatte i to de som er selvgående og motiverte fra før, og dem som ikke er det. Studien viser at de beste og mest selvgående medarbeiderne har negativt utbytte av samtalen, selv om de opplever den som nyttig, fremholder Kuvaas, som selv ble overrasket over funnet. Samtalen virker altså ikke bare ikke - den tar vekk motivasjon hos noen.

Rådet fra Kuvaas er å gjøre samtalene individuelle. Tilpass dem den type ansatt din ansatte er. Man bør også ha realistiske mål for hva man kan eller vil oppnå. Og ikke minst - de må komme i tillegg til god daglig ledelse. Medarbeidersamtaler må komme i tillegg til det, man må ikke utsette å ta tak i ting - samle opp til en "magisk samtale". Medarbeidersamtaler er ikke slik.

Medarbeidersamtaler kan gi tid og rom til samtaler man ellers ikke finner ro nok til å ta. Så dumme trenger de slett ikke være. Men man skal ha litt realisme i hva man kan oppnå. Og - det er grunn til å minne om at medarbeidersamtaler er et redskap - ikke et mål. Det er viktig at man tenker gjennom det man gjør i forhold til det.

Da treffer man kanskje bedre?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar