torsdag 29. oktober 2015

Delingsøkonomien brer om seg

Låne og få noe tilbake...
Delingsøkonomien brer om seg, kan man lese nå og da. Hva er delingsøkonomi egentlig? Jo det er når man ikke handler gjennom de vanlige kanalene - men av hverandre. Den ene tjenesten er den andre verdt. Når du organiserer det blir det en delingsøkonomi.

Du har kanskje hørt om det - du låner ut et rom til en som trenger overnatting. Som bor hos deg i stedet for å kjøpe overnatting på et hotell. Dermed får du en overnatting til gode selv. Ikke hos den samme, men hos en som er i nettverket. Eller dere kan gjøre opp dere imellom, men det var et nettverk som gjorde at gjesten din traff akkurat deg. Kanskje en app?

Nye måter å tilby tjenester gir ny konkurranse. Det å gjennomføre en konkurrent- eller konkurranseanalyse blir verre, fordi hoteller ikke bare konkurrerer med hoteller men mot andre boformer. Poenget er et sted å bo, ikke at man må bo på hotell. Bransjebegrepet blir utfordret. I tillegg har man en juridisk side - holdes noe utenfor skatt? Blir det svarthandel? Tidvis kan det også hende at det er reguleringer i bransjen - og krav - til vandel (at man er ustraffet) og til brannvern og til forurensning og helse og arbeidsmiljø.

Mange spørsmål altså. Dette utfordrer både den som konkurrerer i bransjen og den som er ansatt for å jobbe i bransjene som møter ny konkurranse. Både spennende og utfordrende på en gang. Du kan lese i dagens næringsliv om en som satser i delingsøkonomien som felt - på flere løsninger innenfor den logikken som ligger i deling.

Dette er en logikk for forretningsførsel som er på vei til å etablere seg. Så det er viktig å følge med og tenke gjennom hva det gjør med samfunnet vårt - både konkurranse og markedsføring og arbeidslivet. Kanskje kan det dempe noe unødvendig produksjon også, og være gunstig for miljøet. Også det er et sterkere fokus enn tidligere. Det er kanskje slik at vi ikke alltid kan tenke vekst på alle områder. Når jordens befolkning øker, kan man ikke forbruke på det nivå vi nordmenn gjør. Forbruket må ned. Det vil bli en utfordring også for de som driver markedsføring. Det betyr ikke at markedsføring ikke blir viktig, kanskje snarere tvert om. Det vil bli de smarteste som lykkes, de mest tilpasningsdyktige.

I møtet med de nye konkurrentene av denne art må sannsynligvis også de tradisjonelle konkurrentene presentere tydeligere det de har som fordel. Det kan være sikkerhet, komfort, service eller ulike ting. Det må en markedsfører være klar over, hvilke fordeler man har, og hvilken betydning disse tillegges av kunden. Det man dessverre ser en del ganger er en skuffende defensiv innstilling, hvor man for eksempel forsøker å skjule seg bak enerett og reguleringer, heller enn å møte konkurransen mer offensivt og aktivt.

Interessant å følge med på er det ihvertfall.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar