fredag 28. oktober 2016

Måle effekt av PR?

Den 24. oktober lanserte Meltwater et gratisverktøy for å måle PR-effekt. PR er forkortelse for Public Relations - forhold til offentligheten. Public er offentlighet. Offentligheten kan ignorere deg eller ikke vite om deg, eller de kan ha en mening.

PR er derfor et eget område man kan studere. Det finnes en rekke firmaer som selger tjenester som skal hjelpe firmaer å håndtere offentligheten eller publikum (på engelsk public). Dette kan inngå i markedsføringstiltak - man kan prøve å få oppmerksomhet - bli lagt merke til. Markedsførere tenker gjerne på forkortelsen AIDA - Skal du lykkes må du føre folk gjennom prosessen Attention (skaff oppmerksomhet), Interest (skaff interesse av de som har sett eller hørt deg), Desire (gjør deg ønsket) og Action (handling - få folk til å handle - kalles ofte for konvertering - det er ikke nok med godvilje - du tjener ikke noe før folk kommer med pengene sine).

Hvor folk er i forhold til AIDA avgjør hva du må få til med markedsføringen din. Det er noe annet å gjøre folk oppmerksom enn å gjøre et de får lyst på ditt produkt i forhold til konkurrentenes eller at de faktisk går hen og handler. Hvor de er i hodet sitt avgjør hva du bør gjøre.

Det vi hører om fra Meltwater her er å spore om folk har hørt om deg hvis du bruker for eksempel pressemeldinger for å få omtale, for å bli lagt merke til. Eller for å fortelle et budskap for å påvirke hva folk forbinder deg med - hvilke tanker de har om deg. Dette vil påvirke om de vil ønske deg og dine produkter.

Man kan også stille spørsmål om PR egentlig er en jobb for en markedsavdeling. Norske  bedrifter er ulikt store. I større bedrifter er PR noe som gjerne utføres av ledelsen av hele bedriften, ikke av en markedsavdeling. Markedsavdelingen prøver gjerne å lykkes med sine produkter og har ikke bestandig verken oversikten over hele bedriftens prioriteringer. Støy og omtale som gjør at et produkt blir lagt merke til kan skaffe trøbbel for bedriften totalt, om det er ting man ikke kan stå for eller som strider mot retningen bedriften vil gå.

Å regne PR blant markedsføringens verktøy bør man derfor være litt tilbakeholden i forhold til. Man kan gjøre det, men da bør kontakten med bedriftens øverste ledelse være god.

Det er interessant å lese hva de tilbyr i alle fall, men man bør ha en plan for hva man ønsker å få til i bunn. Ikke alt man kan få fatt i er tilrådelig å gjøre bestandig. Derfor - lag en markedsplan.

Velg målsetninger og gjør det du tror best realiserer dine mål.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar