mandag 4. juni 2018

Mange typer markedsføring

Gule fingre - Ikke nyhet!
Finnes det markedsføring man ikke kan gå god for? Selvsagt. Nettopp derfor har norsk lovgivning regler for slikt som fastslår at markedsføring skal framstå som det. Det skal være merket når man blir forsøkt påvirket.

Dette finner du i markedsføringsloven. Ellers kan man lese at barn har krav på en særlig beskyttelse mot markedsføring. De har ikke samme vurderingsevne til å se når de blir påvirket, og derfor skal man være særlig vaktsom mot det. Matbransjen har et eget utvalg for å passe på dette. Hvorfor kan man kanskje spørre seg? Det er jo altså sånn at alle, også næringslivet, trenger allmennhetens godvilje. I tillegg vil de sikkert oppriktig samfunnets beste. Men det blir altså litt fristende når det fins inntjeningsmuligheter.

I denne saken fra abc-nyheter, en oversatt sak fra The Guardian, kan du lese om såkalt neural markedsføring. Markedsføring hvor man angivelig har studert underliggende forhold for holdninger, slik som at folk har en slags glede av  gult støv på fingrene, selv om dette ikke på noen måte kan sies å være positivt. Guilty Pleasure - morsomt oversatt i artikkelen til "skyldig glede". Interessant å lese. Får si som i sangen "sommerkroppen":

Det er ikke sunt, men det er digg...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar