torsdag 20. november 2014

Fovea må endre praksis

Faksimile fra referert sak, FOTO: Kjersti Flugstad Eriksen
Fovea er et skolefotofirma. Markedssituasjonen for et slikt firma er nokså spesielt og interessant. Den går gjennom skolene.

Forretningsideen er å ta bilder av skoleelever, og deretter tilby klassebilder og portrettbilder til enkeltelevene. Rundt en tusenlapp koster en slik bildepakke. Og mekanismen de benytter er enkel. "Loss frame" kalles dette i psykologien. Baserer seg på en opplevelse av å miste noe. Hvis du gir folk den opplevelsen vil svært mange handle. Eksempelet Fovea; Send bilder av eleven, elev, sønn og datter og klasse. Du kan sende dette tilbake (og ikke få bildet), eller beholde det. Mange beholder heller enn å miste det. Skulle de samme måtte bestilt bildet for å få det, ville det vært svært mange færre som ville gjort det. Så selv om det naturligvis koster en del å lage bildene, så lønner det seg nok helt sikkert. I tillegg kan Fovea da masseprodusere heller enn å spesialprodusere etter bestilling. Sikkert også rasjonelt og billigere.

Så er det det at denne type handel er regulert av angrerettloven. Det betyr at du med visse unntak har betingelsesløs returrett på produktene basert på hvor og hvordan de er bestiltg. Utenfor selgers faste utsalgssted har forbrukerene angrerett.

Fovea har et annet problem med sin bestillingsordning. Du har nemlig fått beskjed om at bildene er klare til at du kan se på dem på nett. Idet du går nysgjerrig inn regnes det som bestilling. I en del tilfeller er dette også gjort av barn. Forbrukerombudet har vært usedvanlig lite begeistret for ordningen, kan vi lese. Og Fovea endrer nå praksis. Problemet for et slik firma er imidlertid, hvordan holde seg innenfor regelverket og utnytte menneskelige trekk til å få til handel med et produkt de kanskje ikke er så tilbøyelig til å kjøpe om man gjør det feil. I Forskrift om urimelig handelspraksis er en del former for handelspraksis beskrevet som ikke er tillatt i markedsføring. Salg som ikke er avtalt er også omtalt i markedsføringsloven. Her kan det bli gråsoner. Utgangspunktet er ikke at man skal være i tvil om man har bestilt noe.

Det er også et problem rent etisk at bestillingen knyttes til skolegang. Der er forbrukerne ikke forbrukere, men elever, og skal i utgangspunktet ikke utsettes for salg.

Her har Fovea noe å jobbe med... 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar