fredag 5. desember 2014

Toro "disser" Knorr

Faksimile:  annonsen det her er snakk om
I reklame og markedsføring skal man opptre i samsvar med god markedsførings- og forretningsskikk. Orklas annonser for Torosupper mener mange er i grenseland for dette.

Det er først og fremst markedsføringsloven som setter grenser for hva man kan og ikke kan i markedsføringen.

Orkla selv forklarer hva de gjør som differensiering: "- Dette er rett og slett en tydeliggjøring og differensiering som vi ønsker å gjøre.  Vi vil differensiere mellom hvilke produkter som inneholder palmeolje og hvilke som ikke gjør det. Vi mener at ved å være så tydelige, er det en ærligere sak enn å bare si «konkurrent» uten å nevne navn, sier kommunikasjonssjef Bjørn Brennskag i Orkla Foods".

Differensiering handler i merkevarebyggingen om å gi produkter en klar forskjell - en posisjon for hva produktet forbindes med og står for, til forskjell fra konkurrenter. I annonsen leser vi flere forhold - Toro framstiller seg som norsk (i betydningen kvalitetsopptatt), til forskjell fra internasjonale som Knorr. Saken var omtalt i kampanje.com, under overskriften "De må hate Knorr, disse Toro-Folkene".

Diskutabelt og risikabelt å gå ut på denne måten... Lurt? Kjør debatt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar